Wednesday, October 29, 2014

ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU STPM SEMESTER IJADUAL  ANALISIS  SOALAN  STPM  BAHASA  MELAYU  PENGGAL  I  (2012/13)
Bahagian A

                                          TAJUK
 
                           SOALAN ANEKA PILIHAN
1.0       Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu
 
             Tahun  2012
Tahun   2013
1.1      Asal Usul Bahasa Melayu
 
                      1
            1
1.2      Bahasa Melayu Kuno
 
                      1
             2
1.3      Bahasa Melayu Klasik
 
                      2
              1
1.4      Bahasa Melayu Moden
 
                      3
              4
1.5     Unsur Asing dalam Bahasa Melayu
 
                      1
              -
2.0     Fonologi
 
 
 
2.1     Definisi fonetik dan fonemik
 
                     -
                -
2.2     Penggolongan dan Penghasilan bunyi bahasa
 
                    11
              11
2.3     Transkripsi fonetik
 
                      -
                1
2.4     Struktur suku kata Bahasa Melayu
 
                      1
                 -
2.5     Sistem ejaan Bahasa Melayu
 
                      -
                 -
2.6     Tanda Baca
 
                     -
                -
                                    JUMLAH
 
                  20
             20

Bahagian  B3.0 

Pembacaan Kritis dan Analitis

 
                               2012
                                  2013
Soalan   21
Mengenal pasti idea dan mesej.
 
Menyatakan penyataan berdasar teks.
Soalan   22
Menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancer dan berkesan.
 
Memberi pendapat berdasarkan teks.
Soalan   23
Memberi pandangan terhadap kandungan teks.
 
Menjelaskan 2 faktor berdasarkan teks.
Soalan    24
 
                      -tiada-
Menyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai sesuatu hasrat yang dikemukakan dalam teks.
 

Bahagian   C

Penulisan  Esei

 
                                   2012
                                2013
Soalan  24
Langkah-langkah menlahirkan generasi muda yang berbudi bahasa.
                            -tiada-    
Soalan  25
Kepentingan hutan kepada kehidupan
Pendapat tentang sesetengah anggota masyarakat yang kurang berminat menyertai kerja-kerja sukarela.
Soalan   26
Pendapat mengenai kemalangan di tempat kerja berpunca dari kecuaian majikan.
Menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan tahap keselamatan awam di Negara kita.
Soalan    27
                     -tiada-
Memberi pendapat tentang cara untuk menjaga kebersihan alam sekitar.

 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...