Sunday, May 25, 2014

SOALAN PENULISAN ESEI UNTUK SEMESTER I


Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 600 hingga 650 patah perkataan berdasarkan tajuk-tajuk di bawah.

1. Masalah penyeludupan barangan merupakan suatu masalah yang menggusarkan banyak pihak terutama kerajaan. Usaha yang bersungguh-sungguh telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut kerana kerajaan sedar bahawa sekiranya masalah ini berleluasa, kesan negatif akan timbul. Pada pendapat anda, apakah kesan negatif yang dimaksudkan itu ? Bincangkan.

2. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana walaupun penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum, tetapi mereka dapat hidup aman dan harmoni berbanding dengan penduduk di negara majmuk yang lain. Pada pendapat anda, apakah faktor yang dapat mewujudkan keadaan sedemikian ?
Jelaskan.

3. Pelbagai media utama di negara ini sering melaungkan slogan agar diwujudkan masyarakat penyayang di negara kita. Bermacam jenis usaha telah dilancarkan oleh kerajaan untuk merealisasikan tujuan itu dan sambutan orang ramai agak menggalakkan. Jelaskan kepentingan mewujudkan masyarakay penyayang dan halangan yang mungkin dihadapi untuk merealisasikannya.
Kemukakan juga langkah yang sesuai untuk mewujudkan masyarakay yang dicita-citakan itu.

4. Pada hakikatnya, negara kita masih menghadapi masalah bekalan air yang mencukupi, terutamanya pada musim kemarau. Kita menghadapi masalah catuan air pada waktu tertentu, malah kadang-kadang berhadapan dengan masalah keputusan bekalan air tanpa sebarang peringatan. Berikan pendapat anda tentang punca berlakunya keadaan ini dan cadangkan langkah yang berkesan untuk menanganinya.

5. Umumnya, peniaga menggunakan pelbagai cara dan muslihat untuk melariskan barangan mereka, contohnya melalui iklan yang begitu menarik dan mempersonakan. Pengguna sering tertipu dengan taktik merekay nag begitu halus tetapi berkesan. Dalam jangka panjang hal ini akan membawa kesan buruk kepada pengguna. Kemukakan cara bagi menggelakkan pengguna daripada tertipu oleh muslihat peniaga sedemikian.

6. Pada masa ini, institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) di Malaysia mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini demikian, selaras dengan dengan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai Hub Kecemerlangan Ilmu di rantau ini. Berikan pendapat anda tentang kebaikan dan keburukan pertumbuhan tersebut.

7. Masalah kualiti udara yang merosot di negara kita pada masa ini semakin membimbangkan. Kesihatan orang akan terjejas sekiranya masalah ini berterusan. Nyatakan pendapat anda tentang faktor yang menyebabkan masalah tersebut dan kemukakan cadangan untuk mengatasinya.

8. Kes keganasan dan penderaan rumah tangga di negara kita kini kian menjadi-jadi. Keganasan dan penderaan yang dimaksudkan bukan sahaja telah menyebabkan kecederaan kepada mangsa, malah dalam sesetengah kes yang serius telah menyebabkan kematian. Bincangkan sebab berlakunya kejadian tersebut dan kesan yang timbul daripadanya.

9."Pencapaian negara dalam bidang sukan kini dikatakan tidak begitu memuaskan dan masih banyak lagi usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya." Bersetujukah anda dengan pernyataan ini ? Berikan ulasan dan kemukakan juga langkah yang anda fikir perlu diambil untuk memperbaiki prstasi sukan negara.

10. Pada masa ini, bentuk pelancongan baru, iait agro dan ekopelancongan semakin diminati ramai di negara ini. Pelancongan yang dimaksudkan itu lebih bersifat mesra alam dan dikaitkan dengan sesuatu aspek atau kegiatan pertanian di kawasan yang menjadi destinasi pelancongan itu. Berikan ulasan anda tentang kecenderungan tersebut.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...