Wednesday, May 4, 2016

MAJLIS PENDAFTARAN PELAJAR BARU PRA U LANAS 2016.

SMK Ayer Lanas (4 Mei 2016)Rabu: Pra Universiti Lanas pada hari ini mengadakan 
Majlis Pendaftaran Pelajar Baru sesi 2016/2017. Majlis pada hari ini dimulai dengan ceramah oleh En. Meor Mohamad Zain, Penolong PPD Jeli, Bahagian Pengurusan Sekolah berkaitan dengan Kehebatan melanjutkan pelajaran di peringkat Pra Universiti. Mengikut surat tawaran yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, pelajar yang ditawarkan untuk mendaftar di Pra U Lanas untuk sesi 2016/2017 adalah seramai 280 orang semuanya.
                 Aturcara seterusnya adalah ucapan dari Penasihat Pra U Lanas, selaku Pengetua SMK Ayer Lanas iaitu Encik Mohd. Azahar bin Hashim. Dalam ucapannya beliau sedikit sebanyak menyentuh tentang eksistensi Pra U Lanas dalam menghadapi dunia yang begitu mencabar sekarang ini.
                Perasmian majlis disempurnakan oleh Tuan Ketua PPD Jeli, Tn. Hj. Idris Hamat. Dalam ucapannya, beliau menggesa baik pelajar baru ataupun pelajar lama supaya masing-masing berusaha dengan kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berusaha untuk berubah dari yang baik kepada yang lebih baik demi kerjaya pelajar pada masa akan datang.
                      Berikut adalah gambar-gambar sekitar Majlis Pendaftaran Pelajar Baru Pra U Lanas untuk sesi 2016/2017.
 Ucapan alu-aluan Tn. Azahar, Penasihat Pru Universiti Lanas

Perasmian oleh Tn. Hj. Idris, Ketu PPD Jeli.
 Penyampaian cenderamata.
 Ceramah motivasi oleh En. Meor Mohd. Zain.
 Pendaftaran pelajar baru .
 Pendaftaran pelajar baru.
 Ibu bapa pelajar baru
 Pendaftaran.
 Pendaftaran.Monday, May 2, 2016

SEMAK DI SINI : ANALISIS SEM.II STPM BAHASA MELAYU (2013-2015).

Image result for Analisis soalan bm stpm
ANALISIS SOALAN BAHAGIAN B  BAHASA MELAYU
STPM SEM.II.


2013
2013 (U)
2014
2014 (U)
2015
2015 (U)
          31
Menyatakan kata dan contoh kata ganti nama pada X dan Y.
Rajah Morfologi
Dua ciri morfem
- bina perkataan
(i)    satu morfem bebas+ tiga morfem terikat
(ii)    Dua morfem bebas+ satu morfem terikat terbahagi.
-    Menyatakan bentuk kata dan golongan kata.
-   belajar
-   rakan-rakan
-   Definisi morfologi
-   perkataan yang menepati (v) awalan+kata dasar.
a.   Berikan jenis morfem terikat bagi X dan Y.
b.   Satu contoh morfem terikat.
         32
Imbuhan apitan
- namakan jenis apitan dan kategorikannya.
Jenis gandaan bagi contoh kata ganda.
-   Menyatakan kata tugas.
-   menyatakan jenis kata tugas.
-   satu contoh kata tugas.
- fungsi kata dalam
Ayat.
a.   Bentuk kata X
b.   Dua jenis kata majmuk.
a.   Proses morfologi bagi X.
b.   Menyatakan satu cara pembentukan kata yang terhasil melalui X dan contoh perkataan.
          33
Jenis kata bilangan yang terdapat dalam ayat
Bina ayat- kata pemeri ialah/adalah
Cara pembentukan akronim dan berikan satu contoh bagi setiap cara tersebut.
Bina ayat apitan ke...an
a.   kata nama
b.   kata kerja
c.   kata adjektif
Frasadjektif
a.   Kategori darjah X.
b.   bina ayat gramatis- dengan kata adjektif bagi darjah bandingan yang sama.
c.   bina satu ayat gramatis yang menggunakan kata penguat bagi menyatakan darjah bandingan yang berbeza.
Bina ayat:
a.   kata maha sebagai imbuhan.
b.   kata maha sebagai penguat.
         34
Fungsi frasa bagi ayat yang bergaris
Kenal pasti tiga kata tugas yang berlainan jenis.
a.   Berikan contoh setiap jenis frasa, FA dan FK
b.   Tulis satu klausa tak bebas.
c.   Tulis satu ayat komplemen FK.
a.   Hukum D-M
b.   Contoh frasa yang binaannya mematuhi hukum D-M
c.   Contoh frasa- kekecualian hukum D-M
Fungsi imbuhan bagi perkataan:
(i)    menarik
(ii)    kehilangan
(iii)    keinggerisan
Berikan konsep ayat.
          35
Bina ayat- klausa bebas/ tak bebas
-   jenis kata kerja dalam ayat.
-   fungsi kata dalam ayat.
a.   Menyatakan pola ayat.
b.   Fungsi FSN dalam ayat.
Menyatakan subjek dan predikat
-   Menyatakan bentuk ayat.
-   tulis klausa yang membina ayat
Tulis klausa yang membina ayat dan namakan jenisnya


                                  2013                   2013(U)            2014                2014(U)               2015                                                                                                                                                           
          36
Contoh ayat yang mengalami proses; Pendepanan seluruh predikat, pendepanan sebahagian predikat
Fungsi sintaksis bagi FSN
- menyatakan subjek bagi ayat.
a.   Tulis ayat penyata menjadi dua bentuk ayat tanya
b.   Bina ayat- kata tanya, kata ganti nama diri tanya, frasa sendi nama tanya.
Bina satu frasa sendi nama berdasarkan setiap binaan.
a.   kata sendi nama+ frasa nama
b.   kata sendi nama+ kata arah+ frasa nama
c.   kata sendi nama+ kata arah+ frasa nama+ frasa keterangan
a.   Menyatakan subjek bagi ayat.
b.   Menyatakan frasa utama bagi subjek ayat.
c.   mengenal pasti FN yang terdiri daripada binaan "inti+penerang nama jenis" dalam ayat.
Tukarkan ayat aktif transitif yang diberi kepada ayat aktif yang mengandungi satu objek.
          37
Proses penerbitan ayat
Konstituen ayat yang perlu digugurkan
-bina ayat berdasarkan setiap binaan

Asingkan ayat kepada klausa bebas dan klausa tak bebas.
a.   Namakan jenis ayat perintah bagi P.
b.   Bina satu ayat perintah yang sesuai bagi Q.
Menyatakan jenis penyusunan semula bagi ayat X dan ayat Y.
          38
Rajah pohon- bina ayat, bina rajah pohon


ANALISIS KESALAHAN BAHASA

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...