Tuesday, February 6, 2018

MORFOLOGI : KATA TUGAS.


Image result for kata tugas

Kata Tugas
Jenis
Contoh
Fungsi
Kata Tanya

siapa, rnengapa(kenapa), bila, mana, apa, berapa, bagaimana
 

Mengemukakan soalan atau pertanyaan. (Siapa, apa dan mana) berfungsi sebagai KGN diri tanya. Boleh menerima partikel "-kah"jika berada di awal ayat.

Kata Seru

 Helo, wahai, hai, amboi, wah, ha, eh, oh, aduh, aduhai, ah, syukur, alhamdulillah, cih, cis. nah, wahai, ya, alamak, wah, syabas.
Untuk menzahirkan sesuatu perasaan (menarik perhatian, kagum, hairan, sakit, sesal, kecewa, lega, harapan, terkejut, tahniah).
Kata Perintah

jangan, usah, tak usah, dilarang
sila, jemput, sudi
harap, semoga, tolong, minta
mari, jom, ayuh
biar

• Menyatakan larangan
• Silaan
• Permintaan atau harapan
. Ajakan
. Pembiaran

Kata Bantu
(menerangkan KK dan sering berada di depan KK)

- sudah, telah, pernah, baru, sedang, masih, tengah, mula, akan, belum.

- hendak, mahu, ingin, boleh, dapat, mungkin, barangkali, perlu, mesti, wajib, harus, pasti, patut, tentu.

• Kata bantu aspek -  merujuk masa / waktu lampau, kini dan hadapan.
• Kata bantu ragam- merujuk kepada ragam perasaan yang dikaitkan dengan perbuatan yang menunjukkan kehendak, kemungkinan, kemestian dan keengganan.
Kata Penguat
(Mendahului atau mengikuti KA. Menguatkan maksud kata atau bandingan sifat.)

 -agak, begitu, paling, cukup, terlalu, terlampau, makin, maha, kurang, kian.
- sekali, benar, betul nian.
- amat, sungguh, sanga
 . Kata penguat hadapan
 . Kata penguat belakang
 . Kata penguat bebas
Kata Pemeri
- ialah 
- adalah

• Menunjukkan persamaan atau ekuatif (predikatnya terdiri dari FN)
• Menunjukkan 'huraian' atau kualitatif (predikatnya atau hadir di depan FA dan FSN)

Kata Sendi Nama
(KSN)

- di, ke, oleh, dari, pada, pada, 
- dari + pada, ke + pada, dari + hal
- sebagai, menurut, selain, terhadap, bagaikan, mengenai, berkenaan, menerusi 

. KSN dalam bentuk kata dasar
. KSN dalam bentuk gabungan kata dasar
. KSN daripada kata terbitan.Kata Bilangan
(memberi keterangan tentang jumlah bagi KN atau FN
 
- satu, dua, empat belas, lapan puluh, seratus, seribu, sejuta
- beberapa, sebilangan, kebanyakan, sesetengah, sekelumit, segelintir
- kelima-lima, berbulan-bulan, berguni-guni, berjuta-juta
- tiap-tiap, masing-masing, setiap
- setengah, tiga perempat, sepuluh peratus
- keempat, kelima, ketujuh, keseratus, keseribu

. Kata bilangan tentu

. Kata bilangantak tentu

. Kata bilangan himpunan

. Kata bilangan pisahan

. Kata bilangan pecahan

. Kata bilangan tingkat atau kata bilangan ordinal.


Kata Arah

bawah, tepi, tengah, sisi, atas, dalam, sekitar, belakang, depan, antara, penjuru, sudut, selatan, bucu, kanan, hilir, hulu


Sering berpasangan dengan KSN bagi menunjukkan arah, hala atau jurusan.

Kata Penegas
(memberi penegasan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat)

- pun, lagipun, meskipun, sungguhpun, walaupun, kalaupun, mahupun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, adapun, sekalipun, kendatipun, andaipun
- -lah (dalam ayat penyata), -kah, -tah (diguna dalam ayat perintah)

• Menegaskan subjek atau predikat


• Menegaskan perkataan yang bercantum dengannya


Kata Nafi (Menidakkan atau menafikan sesuatu. Hadir di awal FN, FA, FK atau FSN)


tidak

bukan


. Hadir di depan KK, FK, KA atau FA

. Hadir di depan KN, FN, atau FSN.
  "bukan" boleh berada di depan FK, FA dalam ayat majumuk yang membawa maksud pertetentangan.

Kata Penekan
-nya

Menegaskan maksud kata yang digabungkan dengan ayat dan frasa Contoh: sesungguhnya, bahawasanya

Kata Hubung

dan, tetapi, serta, lalu, sambil, bahawa

Menghubungkan ayat dengan ayat, klausa dengan ayat, dan frasa dengan frasa
Kata Pangkai Ayat
maka, syahadan, hatta, aJkisah, arakian, dan lain lain
Memulakan sesuatu ayat; umum digunakan dalam bahasa Meiayu lama
Kata
Pembenar
ya, betul, benar, sungguh
Mengeyakan atau menyokong kebenaran atau ketepatan
Kata
Pembenda
nya

Membentuk kata benda daripada perkataan yang bukan kata nama. Contoh: lajunya, datangnya, sakitnya

ESEI BERFORMAT : SYARAHAN

Image result for syarahan masalah hutan


SYARAHAN

Anda telah terpilih untuk mewakili Pra U sekolah anda dalam pertandingan syarahan peringkat negeri sempena dengan kempen ‘sayangilah hutan kita’. Tajuk syarahan anda ialah “ punca-punca penebangan hutan dan kesan-kesannya”. Sediakan teks syarahan tersebut.

Pendahuluan


·         Pengenalan tajuk

·         Konsep sayangilah hutan kita

·         Terdapat pelbagai sebab penebangan hutan dan kesan-kesannya.

Punca-punca penebangan hutan:


1.       Kegiatan pembalakan, termasuklah pembalakan secara haram

2.       Penempatan – pembukaan tanah baru – dll.

3.       Pembangunan – pembinaan infrastruktur, pembinaan kilang dll.

4.       Aktiviti pertanian, termasuk aktiviti orang asli.

Kesan Penebangan Hutan


1.       Berlakunya bencana alam – tanah runtuh, pencemaran, menjejaskan ekosisitem.

2.       Peningkatan suhu bumi – panas

3.       Kawasan tadahan hujan berkurang

Kesimpulan

Kegiatan penebangan hutan umumnya berpunca daripada sikap manusia yang mementingkan diri sendiri.

1.       Kesannya dirasai oleh semua kehidupan di muka bumi

2.       Usaha untuk mengurangkan kegiatan penebangan hutan perlu disokong

3.       Sekian, terima kasih.


Wednesday, October 4, 2017

CONTOH SOALAN ESEI SEMESTER 1 STPM

   
 1. Kebanyakan penyakit berjangkit yang berlaku di negara kita adalah berpunca daripada pencemaran sampah sarap, air dan udara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini?


Pendahuluan
-merupakan penyakit dibawa oleh virus/bakteria
-merebak dengan mudah sama ada melalui udara, sentuhan atau makanan -contoh: Denggi, Malaria, Hipetitis B, Campak
-penyakit berjangkit memang berpunca daripda pencemaran namun begitu ada faktor-faktor lain

Isi Punca-punca Pencemaran
Isi 1 : Pembuangan sampah sarap yang tidak sempurna- pembiakan serangga dan haiwan
-Contoh ; kencing tikus, malaria, denggi
Isi 2 : Pencemaran air oleh pembuangan domestik- penyakit kolera, taun
Isi 3 : Pencemaran udara- selsema burung

 Isi punca-punca Lain
Isi 4 : Sikap masyarakat - tidak membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala -kesannya
penyakit merebak/teruk
 Isi 5: Tidak mendapat imunisasi dengan sempurna -kekangan masa/masalah peribadi –kesan
 kepada antibodi-individu menjadi lemah dan mudah dijangkiti penyakit
Isi 6 : Sikap tidak mementingkan amalan kesihatan diri/persekitaran- pakaian tidak bersih,
peralatan tidak dicuci dengan sempurna. makanan tercemar
Isi 7 : Kurang mengamalkan gaya hidup sihat -tidak amalkan pemakanan seimbang
 Isi 8: Mengamalkan hubungan sosial tanpa sekatan -hubungan seks bebas, perkongsian
jarum suntikan

Penutup
-penyakit berjangkit memang berpunca akibat pencemaran, namun ada faktor-faktor lain.
-Masyarakat perlu mengamalkan gaya hidup sihat2. Kejadian banjir kilat  mendatangkan kesan negatif  bukan sahaja kepada masyarakat malah negara kita. Jelaskan faktor-faktor berlakunya banjir kilat dan jelaskan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Pendahuluan:
-hujan lebat yang berlaku dalam tempoh yang singkat
-biasanya berlaku di bandar-bandar -Lembah Klang
-sukar untuk kita menduga masa berlaku
-pelbagai faktor dikenal pasti berlaku banjir kilat - langkah drastik perlu diambil untuk
 mengatasinya

Isi faktor-faktor :
Isi 1 : Pembangunan yang terlalu pesat/tanpa kawalan
-banyak kawasan diteroka untuk sektor perkilangan/perindustrian,dan perumahan
-kesannya kurangnya kawasan telap air
Isi 2 : Penerokaan hutan secara berleluasa
-banyak kawasan digondol-sektor pertanian
-kawasan tadahan hujan berkurangan-akar-akar pokok tidak menyerap air
Isi 3 : Sistem perparitan dan saliran tidak sempurna
-bentuk perparitan dan saliran lama-tidak dapat menampung kapasiti penduduk yang
semakin meningkat
 Isi 4 : Penempatan penduduk di kawasan rendah
-tumpuan air apabila hujan turun-mudah ditenggelami
Isi 5 : Sikap masyarakat-suka membuang sampah sarap di dalam parit/longkang
-aliran air tersekat/tersumbat apabila hujan

Isi Langkah :
Penyelenggaran sistem perparitan dan saliran
-PBT/pihak swasta perlu menyelenggara secara berkala
-menepati reka bentuk moden-parit/longkang sesuai dengan kapasiti penduduk
Isi 7 : Mengawal kadar pembangunan yang pesat
-pihak berwajib perlu mengenakan syarat ketat kepada pihak pemaju
-rancangan pembangunan yang mesra alam
Isi 8 : Kawalan penebangan hutan
 -kuat kuasa akta/undang-undang
-mengenakan denda/kompoun yang lebih tinggi
Isi 9 :  Kempen kesedaran
-pendedahan kepada masyarakat pentingnya menjaga alam sekitar
Isi 10 : Mewartakan lebih banyak kawasan hutan simpan

Penutup:
-pelbagai punca berlaku banjir kilat
-walaupun kejadian ini sukar diduga, namun masyarakat perlu mengambil pelbagai usaha
 untuk menghindarinya
3. Gejala buli dalam kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor kejadian buli semakin berleluasa.

Pendabuluan
-tindakan/perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan untuk menunjukkan
kekuatan masing-masing
-tindakan agresif sama ada fizikal atau psikologi
-bukan gejala baru/kes terpencil kerana sudah mendapat perhatian seluruh masyarakat
-amat membimbangkan masyarakat
-pelbagai faktor kes buli terjadi pada hari ini

Isi Faktor
lsi 1 : Kurangnya didikan agama- ibu bapa terlalu sibuk
Isi 2 : Pengaruh rakan sebaya-pengaruh yang kuat yang dapat mengubah tingkah laku remaja

Isi 3 : Pernah menjadi mangsa buli-trauma-balas dendam
Isi 4 : Menunjukkan kekuatan
Isi 5 ; Gagal mengendalikan emosi/mengalami tekanan
Isi 6 : Keruntuhan institusi keluarga-penceraian ibu bapa
Isi 7 ; Pengaruh media massa-filem/drama yang berunsur ganas
Isi 8 : Sekadar untuk berseronok

Penutup
-gejala buli yang berlaku dalam kalangan remaja amat membimbangkan masyarakat
 -mangsa buli akan menjadi trauma-hidup dalam ketakutan
-masalah ini perlu ditangani segera
-supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan sejahtera dan selamat.

 ...diedit dari soalan percubaan BM P1 negeri Kelantan 2017...                                                                                                                                                       

Wednesday, November 16, 2016

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE PRA U RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR.

Pada 13 Oktober 2016 (Khamis), Pra U Lanas telah mengadakan lawatan sambil belajar ke sekolah Pra U Raja Muda Musa di Kuala Kangsar, Perak. Lawatan ke sekolah mode 2 ini di sertai oleh semua pelajar semester 3 Pra U Lanas bersama dengan guru, Pk Pra U dan Pengetua SMK ayer Lanas.
Tujuan lawatan ini adalah untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam Pengajaran dan pembelajaran semasa. Lawatan ini secara langsung telah dapat membuka minda pelajar-pelajar kedua-dua pihak.
Berikut adalah gambar-gambar sekitar program lawatan tersebut:
Bandar Diraja Kuala Kangsar...kini kami datang.
 Masjid Ubudiah
 Masjid terkenal.
 Sambil menyelam minum air
 Posing dulu...
 
 
 Selamat sampai ke Pra U RMM
 Di dewan Pra U RMM
 Sila duduk....
 Sini masih kosong...silakan...
                                            Hormat...nyanyian lagu Negaraku...                                                           
                                   Mendengar ucapan...                                                
                                                         Bermulanya acara...
                                                       Apa jeling jeling...
                                                   Ucapan PK Pra U RMM
Ucapan Pengetua SMK Ayer Lanas
Dari SMRMM
 Dari SMKAL
 Bertukar cenderamata

Persembahan pelajar Pra U RMM
Melawat pameran seni visual
Penerangan tentang pameran seni visual
Bertukar maklumat
Berdebar-debar...
Fail-fail
Penerangan dari Pk Pra U RMM
Makan-makan
Cepatnya...
Waduh-waduh...satu-satunya...
Sesi berfoto-foto
Kita serupa...
Selamat maju jaya...
SELAMAT TINGGAL... dan ... TERIMA KASIH.

Wednesday, November 9, 2016

IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU.

Imbuhan Asing

Bahasa Melayu juga telah meminjam imbuhan asing daripada tiga sumber bahasa, iaitu bahasa Sanskrit, Arab-Parsi, dan Inggeris-Eropah.
Imbuhan yang dipinjam terdiri daripada awalan dan akhiran. Lihat jadual di bawah.

Sumber Jenis Imbuhan Imbuhan Contoh Perkataan
Sanskrit awalan maha- maharaja, mahaguru, mahasiswa
pra- prakata, prasangka, prauniversiti
tata- tatacara, tatarakyat, tatasusila
swa- swasta, swadaya, swalayan
eka- ekabahasa, ekafungsi, ekanada
dwi- dwibahasa
panca- pancaindera, pancalogam,.
akhiran -man seniman, budiman
-wan karyawan, hartawan
-nita biduanita
-wati seniwati, angkasawati
Arab-Parsi Awalan bi- binomial, biadab, bimormal
Akhiran -i abadai, insani, akhiri
-wi duniawi
-iah ilmiah
-in hadirin
-ah ustazah
-at hadirat
Inggeris-Eropah Awalan anti- antibiotik, anti-Yahudi
pro- prokerajaan, pro-Amerika
poli- poliklinik
auto- autonomi, autograf
sub- subgolongan, subbidang
supra- supranasional, suprakelas
Akhiran -al klinikal, kritikal, praktikal
-isme idealisme, nasionalisme


Pengaruh Bahasa Inggeris


Aspek Pinjaman

Kosa kata: lokap, komen, polis, saman, notis, doktor, warden, bas, lori, kelas, sarjan, lesen, tenis, elaun, aiskrim, opera, motokar, radio, reformasi, demokrasi, nepotisme, teknologi, sains, komputer.

Pinjaman Nahu

- Kopula/kata pemeri: Ialah dan adalah (is)

- Pinjaman Peribahasa: Beban kerja (work load), bulan madu (honey moon), ulat buku (book worm), hitam putih (black and white), di mana ada kemahuan di situ ada jalan (where there's a will there's a way).

Tuesday, November 8, 2016

NOTA RINGKAS TAJUK-TAJUK BAHASA MELAYU SEM. 3

*PRAGMATIK*

πŸ‘£Konsep penting !

→ Mengkaji makna ujaran berdasarkan konteks sesuatu budaya masyarakat @ penggunaan bahasa dalam konteks yang sebenar

πŸƒ *PERIBAHASA*

● Susunan kata yang dipilih khas, kemas, ringkas dan mempunyai makna tertentu & mengandungi pelajaran

● Terbahagi kepada 2:- selapis dan 2 lapis

*Selapis* = perkara yang dimaksudkan secara terus seperti _bidalan_ dan _pepatah_

Bidalan →mengandungi pengajaran dan fikiran yang benar

Contoh :-  buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali

Pepatah → sifat rangkaian kata yang berkerat² atau berpatah² (cara pengucapan satu persatu)

Contoh :- Hati hendak, semua jadi

*2 lapis* = mendukung 2 makna iaitu makna tersurat dan tersirat dan dinamakan juga sebagai _perumpamaan_

Perumpaan terbahagi kepada 2 :-

a) menggunakan kata bandingan

Contoh :- bagai tikus membaik labu

b) tidak menggunakan kata bandingan

Contoh :- ukur baju di badan sendiri

»»»»»»»»»»»»»»»»

πŸƒKiasan

● Susunan kata atau bentuk bahasa yang memperkatakan sesuatu dengan mengiaskan kepada perkara lain

a) kiasan yang menyebutkan bandingan

Contoh :- manis seperti lautan madu

b) kiasan yang tidak menyebutkan bandingan

Contoh :- Pening lalat

● Kiasan digunakan untuk

→ menambah kejelasan perkara yang diperkatakan
→ mencantikkan bahasa yang digunakan
→ mengelakkan sesuatu perkara yang tidak manis daripada disebut secara terus terang
→ menguatkan maksud yang diperkatakan

● Kiasan terbahagi kepada 4 jenis :-

1) Kiasan asal
2) Kiasan berpindah
» sandar
» terus
» berangkap
» berbunga
» pemanis
» melompat
» melarat
3) Kiasan permanusiaan
4) Kiasan berkacau

♦ *kiasan asal*

● Menerangkan sesuatu benda perkara dengan menggunakan sesuatu yang lain sebagai perbandingan

● bagai, macam, umpama, laksana, ibarat dll

Contoh :- pahit bagai hempedu

♦ *kiasan berpindah*

Tidak menggunakan kata² bandingan dan terbahagi kepada 7

● Kiasan Sandar

→ susunan kata yang mengaitkan sesuatu perkara, misalnya perlakuan individu kepada benda lain yang mempunyai persamaan dengan perkara yang hendak dikiaskan

Contoh :- Mandi kerbau, jinak lalat, diam ubi

● Kiasan terus

Susunan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara dengan dikaitkan terus kepada benda lain tetapi mempunyai makna yang berbeza (Konotatif)

Contoh :- puteri lilin, kutu embun, pisau pencukur

● Kiasan berangkap

Susunan kata yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan secara berirama atau mempunyai pertentangan bunyi antara perkara yang diperkatakan
Contoh :-

Sebab pulut santan binasa,
Sebab mulut badan binasa

● Kiasan berbunga

Susunan kata yang menggambarkan sesuatu maksud dengan menggunakan perkataan yang berbunga²

Contoh :- canai fikiran, lautan air mata, api perperangan

● Kiasan pemanis

Susunan kata yang digunakan untuk memperkatakan sesuatu yang kurang elok jika disebut secara terus terang

Contoh :- datang bulan, orang rumah, berbadan dua

● Kiasan melompat

Susunan kata yang menyatakan sesuatu dengan melangkah 1 tingkat daripada perkara yang sebenarnya

Contoh:- menjahit baju ( menjahit kain untuk dijadikan baju)

● Kiasan melarat

Susunan kata yang menyimpang jauh daripada maksud asal sesuatu perkataan

Contoh:- mengarang ( makna asalnya menyusun bunga tetapi telah melarat kepada mengarang esei dll), memotong cakap orang, ringan kepala

♦ *kiasan permanusiaan (personafikasi)*

Bentuk bahasa yang memberikan sifat @ perlakuan yang dimiliki atau dilakukan oleh manusia kepada objek yang tidak bernyawa

Contoh :- daun nyiur melambai², ombak memukul pantai

♦ *kiasan berkacau (tak logik)*

Susunan kata yang menimbulkan kekeliruan kerana mengandungi fakta² yang bertentangan antara satu sama lain

Contoh:- diam seribu bahasa (tidak bercakap)

Seribu bahasa bermaksud banyak bercakap dan bertentangan dengan perbuatan diam

♦ *kata hikmat*

Dikenali sebagai lidah pendeta yang merupakan kata² pujangga dan kata² ini dijadikan pedoman hidup dan digunakan dalam percakapan umum masyarakat

Contoh:- bersatu teguh, bercerai roboh, muafakat itu berkat

♦ *simpulan bahasa*

Ungkapan arau rangkaian perkataan yang disusun khas dan membawa pengertian yang berlainan daripada perkataan² asalnya/makna berlapis

● kiasan daripada cerita yang masyhur atau kejadian yang luar biasa

Contoh :- mat jenin, pak pandir, bercina buta

● Benda biasa dalam masyarakat

Contoh:- berat mulut, lipas kudung, ringan tulang

● Kepercayaan orang ramai

Contoh :- buruk siku, salah bantal

● Kebiasaan atau resaman bahasa

Contoh :- ada hati, gila bahasa, mulut tempayan

♦ *Perbilangan*

Banyak memperkatakan soal adat istiadat, undang² atau peraturan hidup masyarakat dan kebanyakannya berkaitan dengan adat ( _adat perpatih_)

Contoh :- biar mati anak, jangan mati adat

Hidup dikandung adat,
Mati dikandung tanah

######################

*WACANA*

KONSEP :

🌹Merupakan satuan bahasa yang lengkap
🌹penggunaan bahasa yang kemas
🌹mempunyai kesinambungan atau tautan idea

CIRI-CIRI WACANA :

1) Kohesi - *tautan*
2) Koheren - *kesinambungan*

JENIS-JENIS PENANDA WACANA :

1) Penanda penghubung

πŸ‡ tambahan (di samping itu, selanjutnya)
πŸ‡ tentangan (namun demikian, sebaliknya)
πŸ‡ musabab (oleh itu, dengan itu)
πŸ‡ tempoh ( seterusnya, kemudian)
πŸ‡ kesimpulan (tegasnya, pendek kata)

2) Penanda rujukan

Penggantian kata ganti nama diri dan kata rujukan

🌢 Ali dan Ahmad akan ke Kuala Lumpur pada minggu hadapan
                    ⬇

🌢 *Mereka* akan *ke sana* pada minggu hadapan

3) Penanda penggantian

Merupakan penggantian frasa atau klausa

πŸ“Ali suka berbohong. *sikapnya* itu membuatkan dia dibenci kawan-kawannya

Sikapnya merujuk kepada sikap suka berbohong


4) Penanda elipsis/penghilangan

Sesuatu perkataan yang dhilangkan pada ayat yang seterusnya tetapi masih dapat difahami oleh pembaca

πŸ’ Ahmad pergi ke sekolah. *Abangnya tidak*

5) Penanda leksikal

√ pengulangan sinonim

πŸ‹ itulah *harapannya*, *harapan* dari kecil, *harapan* yang tidak pernah pudar

√ pengulangan hiponim

Superordinat & subordinat

πŸ‹Maisarah pergi ke kedai untuk membeli pen, pensil dan pemadam. Dia membeli *alat tulis* itu untuk kegunaan semasa peperiksaan

√ pengulangan kolokasi

Sesuatu yang mempunyai kaitan

πŸ‹ Ayah pergi ke *pasar*. Dia membeli *sayur dan ikan*

Pasar berkolokasi dengan sayur dan ikan

πŸ‹ Ali ke *sekolah* untuk *belajar*

Sekolah berkolokasi dengan belajar

»»»»»»»»»»»

KESINAMBUNGAN IDEA DALAM WACANA

1) sebab dan akibat (-ve)

🍎 Dia sering tidak hadir ke sekolah. Oleh itu, dia diberi surat amaran oleh pihak sekolah


2) sebab dan hasil (+ve)

🍎 Amira merupakan seorang yang peramah. Disebabkan itu, ramai orang yang suka berkawan dengan dia

3) sebab dan tujuan

🍎 Amir sedang bertungkus lumus berkerja. Dia ingin mengumpul wang untuk menunaikan ibadah umrah

4) latar dan kesimpulan

🍎 Rumah di atas bukit itu sungguh besar. Rupa-rupanya, ia milik seorang arkitek terkenal

5) syarat dan hasil

🍎 Sekiranya kita hendak berjaya dalam pelajaran, kita mestilah sentiasa mengulang kaji pelajaran


6) perbandingan

🍎 Dia cantik. Tetapi, kakaknya lebih cantik

7) hubungan memperkuat isi

🍎 Jambangan bunga itu cantik sekali. Bunganya berwarna-warni dan berbau harum

8) hubungan aditif

🍎 Kaki Aisyah tertusuk paku. Paku itu berkarat dan tajam


#####################

*RETORIK*

*~3 konsep yang perlu ingat*~

🌢 merupakan seni pemakaian bahasa
🌢 menyampaikan idea dengan menarik dan berkesan
🌢 dalam bentuk tulisan atau lisan

*Jenis-jenis retorik*

πŸ‡Pemerian
● objektif atau faktual
● imaginatif atau abstrak

πŸ‡Pendedahan
πŸ‡Penceritaan
πŸ‡Penghujahan
πŸ‡Pemujukan
●rasional
●tidak rasional

»»»»»»»»»»»»»»»»

*1) Ciri-ciri retorik pemerian*

🌿 mementingkan ketepatan
🌿 tiada penilaian, pandangan atau ulasan peribadi
🌿 memberi gambaran realistik
🌿 bersifat deskriptif dan informasi

*2) Ciri-ciri retorik pendedahan*

πŸ‚ bertujuan untuk memberikan maklumat
πŸ‚ memindahkan idea@maklumat kepada audiens
πŸ‚ digunakan untuk menjelaskan konsep@istilah

*3) Ciri-ciri retorik pemujukan*

πŸ„ mempengaruhi audiens
πŸ„ bersifat emosional & mempengaruhi emosi
πŸ„ penggunaan bahasa yang berkesan

*4) Ciri-ciri retorik penghujahan*

πŸŽƒ Hanya mempengaruhi audiens
πŸŽƒ penghujahan bersifat rasional
πŸŽƒ dimulakan dengan satu gagasan@ usul

*5) Ciri-ciri retorik penceritaan*

🍭 Digunakan dalam cerpen, novel, autobiografi dan kisah pengembaraan
🍭 kurang menitikberatkan tatabahasa
🍭 bersifat imaginatif & kreatif
🍭 mempunyai gaya bahasa yang menarik & indah

»»»»»»»»»»»»»»

*Teknik penyampaian idea*

1) Deduksi

*PU -----> PK*

2) Induksi

*PK -------> PU*


3) Elektik

*PU -----> PK -------> PU*

4) Analogi

√ mengusulkan gagasan dan mempunyai hujah@alasan

√ mengemukakan bukti

########$################

 *VARIASA BAHASA*

*_konsep_*

🍁 Kelainan penggunaan sesuatu bahasa
🍁 Kelainan itu wujud kerana
 > faktor geografi
> faktor sosial
> faktor konstektual

»»»»»»»»»»»»»»»

*JENIS VARIASA*

Ada 16 jenis :-

1) dialek daerah
2) subdialek dan isoglos
3) variasa baku
4) idiolek
5) pijin
6) bahasa pasar
7) kreol
8) bahasa halus
9) bahasa kasar
10) bahasa formal
11) bahasa tak formal
12) bahasa istana
13) bahasa basahan
14) slanga
15) bahasa mesra
16) diglosia

»»»»»»»»»»

*DIALEK*

Definisi - kelainan bahasa yang berbeza dari segi sebutan, kosa kata & tatabahasa

🍏 disebabkan oleh faktor geografi dan sosial
🍏 digunakan dalam situasi tidak rasmi
🍏 kurang mementingkan ketepatan tatabahasa

*IDIOLEK*

Definisi- variasi bahasa yang khusus berkaitan individu

🍎 kurang menitikberatkan ketepatan tatabahasa
🍎 digunakan dalam situasi tidak formal
🍎 perbezaan pada alat sebutan & bunyi sebutan (contoh :- sengauan)
🍎 disebabkan oleh faktor kecacatan dan tabiat pertuturan

*PIJIN*

Definisi - bahasa antara dua atau lebih kumpulan penutur yang menuturkan bahasa yang berbeza

πŸ‰ mempunyai kosa kata yang terhad
πŸ‰ tidak boleh diangkat menjadi bahasa ibunda
πŸ‰ menyalahi hukum D-M
πŸ‰ sebutan bahasa dipengaruhi oleh bahasa ibunda
πŸ‰ penggunaan perkataan "banyak" & "punya"

Contoh:- itu orang banyak cantik

*KREOL*

Definisi- bahasa umum oleh segolongan atau sekumpulan penutur / bahasa campuran antara dua @ lebih bahasa

πŸ“ mempunyai kosa kata yang lebih meluas
πŸ“ boleh diangkat menjadi bahasa individu
πŸ“ mempunyai ciri bahasa terbalik
πŸ“ boleh diangkat menjadi bahasa ibunda

Contoh:- gua mo masak nasik

*BAHASA FORMAL*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan dalam hubungan rasmi

πŸ’ mempunyai bahasa yang terkawal
πŸ’ wujud sekatan sosial
πŸ’ menggunakan bahasa baku
πŸ’ teratur, lengkap dan pentingkan aspek tatabahasa
πŸ’ penggunaan gelaran yang lengkap
πŸ’ contoh bahasa:- bahasa baku, bahasa istana

*TAK FORMAL*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak rasmi

πŸ‹ menggunakan bahasa yang bebas
πŸ‹ tidak wujud sekatan sosial
πŸ‹ menggunakan bahasa daerah atau loghat
πŸ‹ tidak mementingkan ketepatan tatabahasa
πŸ‹ penggunaan gelaran yang tidak lengkap
πŸ‹ contoh bahasa:- dialek, bahasa basahan, pijin

*BAHASA HALUS*

Definisi- variasi bahasa yang menggambarkan penggunaan bahasa yang sopan

🍬 memperlihatkan kesopanan
🍬 tatabahasa yang sempurna, lengkap dan teratur
🍬 mementingkan ungkapan yang sopan dan bertatasusila
🍬 menggunakan kata rujukan diri yang sopan dan sesuai dengan tempat dan suasana

*BAHASA KASAR*

Definisi- variasi bahasa yang menggambarkan penggunaan bahasa yang kurang beradap dan tidak sopan


πŸ• kosa kata yang keras dan kasar
πŸ• tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap
πŸ• menggunakan intonasi yang lebih tinggi yang menunjukkan emosi marah atau kurang senang
πŸ• KGND yang tidak menunjukkan keharmonian

*BAHASA DALAM/ISTANA*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan oleh kerabat diraja sesama mereka, oleh kalangan diraja kepada orang biasa, dan oleh kalangan penutur biasa kepada kalangan diraja

🍍 penggunaan KGND
🍍 mempunyai istilah khusus
🍍 penggunaan gelaran
🍍 penggunaan kata kekeluargaan
🍍 mempunyai unsur pemulukan
🍍 mempunyai unsur pendinaan
🍍 mempunyai ungkapan rutin(daulat tuanku, ampun tuanku)

*BAHASA BASAHAN*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan dalam percakapan harian

🍭 tak patuh hukum tatabahasa
🍭 terdapat pencampuran kod
🍭 struktur ayat yang ringkas dan mudah difahami

*BAHASA BAKU*

Definisi- variasi bahasa yang diterima oleh masyarakat sebagai variasi rujukan

πŸ† mematuhi hukum tatabahasa
πŸ† menggunakan sistem panggilan formal
πŸ† menggunakan sebutan dan ejaan baku
πŸ† mempunyai pelbagai laras bahasa

*BAHASA MESRA*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan untuk menunjukkan hubungan yang mesra dan harmoni antara penutur dan pendengar

🍀 ada unsur kependekan
🍀 penggunaan unsur partikel -lah
🍀 terdapat pencampuran kod
🍀 penggunaan kata gelaran yang tidak lengkap
🍀 menggunakan KGND yang dianggap mesra

*BAHASA PASAR*

Definisi- bahasa campuran antara bahasa melayu dengan bahasa yang lain

🍫 ada pencampuran kod
🍫 mengabaikan hukum D-M
🍫 mengabaikan penjodoh bilangan

*BAHASA SLANGA*

Definisi- bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan penutur tertentu sahaja

πŸ’₯ tidak rasmi, tidak baku dan bersifat musiman
πŸ’₯ kosa kata yang digunakan mungkin akan pupus
πŸ’₯ kosa kata yang mempunyai makna tersendiri & hanya difahami oleh kelompok tertentu
πŸ’₯ bahasanya adalah lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard

################$##########

*LARAS BAHASA*

πŸ† konsep
πŸ† jenis
πŸ† ciri-ciri
πŸ† contoh

πŸ’Š *konsep penting*

Berdasarkan pendapat Asmah haji omar (1987)

- ciri khusus dalam penggunaan bahasa berdasarkan bidang penggunaannya

»»»»»»»»»»»

πŸ’£ Jenis-jenis laras

Ada 8 jenis :-

1) sains
2) sukan
3) ekonomi
4) sastera
5) iklan
6) agama
7) undang-undang
8) resepi

»»»»»»»»»

*Laras sains*

⚗ disampaikan secara formal
⚗ maklumat berdasarkan kajian, fakta dan eksperimen
⚗ menggunakan formula@rumus yang berkaitan dengan sains

Contoh :- membran sel, natrium oksida

*Laras sukan*

⚽ menggunakan istilah yang berkaitan dengan aktiviti sukan
⚽ mementingkan kesan emotif kepada khalayak
⚽ menggunakan kosa kata yang biasa yang mempunyai makna yang menyegarkan

Contoh :- gawang gol, penalti, merembat bola

*Laras ekonomi*

πŸ“Š menggunakan istilah yang berkaitan dengan ekonomi
πŸ“Š mengemukakan bukti dalam bentuk data dan statistik
πŸ“Š banyak menggunakan graf, carta dan jadual untuk memaparkan maklumat

Contoh :- bursa saham, defisit, inflasi

*Laras sastera*

_Kreatif dan tidak kreatif_

πŸ“š mementingkan penyusunan, pengolahan dan pemilihan kata yang berkesan
πŸ“š menggunakan gaya bahasa yang menarik, kreatif dan imaginasi
πŸ“š menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan laras sastera

Contoh :- personafikasi, metafora, hiperbola

*Laras agama*

☪ menggunakan istilah agama
☪ digunakan untuk membincangkan isu² keagamaan
☪ menunjukkan pengaruh bahasa arab

Contoh :- fardu ain, al-quran, wahyu

*Laras undang-undang*

πŸ“ mementingkan kepersis, keobjektifan, kejelasan, keterperincian
πŸ“ menggunakan sistem pernomboran
πŸ“ menggunakan istilah yang berkaitan dengan undang²

Contoh :- alibi, defendan, plaintif

*Laras resepi*

πŸ• banyak menggunakan ayat perintah
πŸ• kosa kata yang berkaitan dengan pemakan dan masakan
πŸ• banyak menggunakan kata kerja bentuk tunggal

Contoh :- masukkan seulas bawang, hiriskan halia

*Laras iklan*

πŸ“Ί banyak menggunakan kata adjektif
πŸ“Ί menggunakan bahasa yang bersifat emotif & sensasi
πŸ“Ί menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan iklan

Jenis² iklan

→ perkaitan konsep
Lelaki maskulin dengan Hugo Boss

→ pengisytiharan
Memperkenalkan Perodua Axia Advance

→ bandingan
ENCHANTEUR PARIS, lebih harum, lebih wangi, lebih tahan lama

→ slogan
Penerbangan Tambang Murah Terbaik Di Dunia

→ pernyataan
Telefon bimbit berjenama terpakai untuk dijual

→ gesaan
Ayuh beramai-ramai ke Pasaraya Hari-Hari

→ umpanan
500 pelanggan pertama akan diberikan baucer bernilai RM500.00

→ pertanyaan
Inginkan wajah yang lebih cantik? Kulit kusam? Gunalah Qu Puteh


#############$########

*SEMANTIK*

πŸ“ Konsep penting

Kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa, dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan

»»»»»»»»»»»»»

*Denotatif* dan *konotatif*

Denotatif - makna sebenar/makna asal/makna tersurat bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Sejenis haiwan


Konotatif - makna tersirat/makan tambahan bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Merujuk kepada lelaki/jejaka


»»»»»»»»»»»»»

*Konsep, perkataan, dan rujukan*

Hubung kait antara konsep atau makna sesuatu perkataan, lambangnya, dengan benda atau perkara yang dirujuk

πŸ”Ό Rajah Segi Tiga Semiotik

Lambang - *L*aju
Konsep - *K*au
Benda - *B*erlari


❣Hubungan antara lambang/perkataan dengan konsep/makna bersifat langsung

❣hubungan antara konsep/makna dengan rujukan/benda bersifat langsung

❣hubungan antara bunyi/lambang dengan rujukan/objek bersifat tidak langsung (garis putus²)

»»»»»»»»»»»»»»»

*Perkaitan makna dari segi leksikal*

1) sinonim
2) antonim
3) hiponim
4) homonim
5) meronim
6) polisemi

●●●●●●●●●

SINONIM

πŸ’ Perkataan/frasa yang maknanya *sama* dan *hampir sama* dengan perkataan atau frasa yang lain

Contoh :- bersih bersinonim dengan *tidak dicemari*

πŸ’ bersifat 2 hala

πŸ’ ada kalanya kata² yang bersinonim tidak mempunyai kesamaan makna seratus peratus ( berbeza mengikut konteks ayat)

Contoh :- terpekik, melolong, bertempik, menjerit

πŸ‘†πŸ» hampir sama tetapi berbeza mengikut konteks ayat

●●●●●●●●●●

ANTONIM

 πŸŠ berlawanan makna

🍊 bersifat 2 hala

🍊 terdapat banyak pada golongan adjektif

Contoh :- kasar berlawanan dengan halus

●●●●●●●●●

HIPONIM

🍬 item² linguistik yang perkaitannya dapat dilihat dari sudut umum dan khusus

🍬 hubungan 1 hala

🍬 superordinat + subordinat

Contoh :-

Superordinat -> baju
Subordinat -> baju kurung, baju melayu etc

●●●●●●●●

HOMONIM

πŸ‡perkataan/ungkapan yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza maksud

Contoh :- Daki (kotoran), daki ( perbuatan memanjat)

Homonim meliputi homofon dan homograf

πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

HOMOFON (bunyi)

πŸ‡ Sama bunyi, berbeza ejaan, makna berbeza

Contoh :- kuota (bilangan maksimum yang diperuntukkan), kota (bandar)

HOMOGRAF

πŸ‡Sebutan berbeza, ejaan sama, makna berbeza

Contoh :- perang (perkelahian), perang (warna kuning-kekuningan)

●●●●●●●●●

MERONIM

🌢 sebahagian daripada sesuatu keseluruhan yang lebih besar

🌢 holonim (keseluruhan)dan meronim

Contoh :- holonim ( komputer), meronim kepada komputer ialah, monitor, CPU, tetikus dan pemacu kilat USB


Perbezaan meronim dan hiponim
πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

🌢 meronim lebih kepada bahagian² benda

🌢 hiponim lebih kepada jenis2 sesuatu benda

●●●●●●●

POLISEMI

🍀 perkataan yang memiliki banyak makna tetapi berbeza apabila digunakan dalam konteks/ayat yang berlainan

Contoh :- *KERING*

> Tidak berair
> tidak basah atau lembap
> tidak mendapat hujan yang agak mencukupi
> tidak berwang

●●●●●●●●

PERUBAHAN MAKNA

1) Perluasan makna

πŸ₯ perkataan yang asalnya mendukung makna yang khusus, diberikan makna yang lebih bersifat umum

Contoh :- JAMBU

Makna asal > sejenis buah

Tetapi di luaskan makna kepada cantik/lawa

2) penyempitan makna

πŸ• perkataan yang asalnya memiliki makna yang umum tetapi kemudiannya makna kata itu menjadi lebih khusus


Contoh :- USTAZAH

makna asal > guru wanita


Tetapi disempitkan makna itu dan gelaran ustazah itu hanya kepada guru wanita yang mengajar subjek Pendidikan Islam
[09:19, 31/10/2016] syera: Homonim dan polisme

Persamaan

Ejaan sama
Sebutan sama
Makna lain

Perbezaan
Bentuk homonim yang sama meliputi sebutan atau ejaan, atau kedua-duanya. Homonim termasuklah homofon dan homograf

Manakala

Polisme merupakan satu set makna yang berbeza apabila digunakan dalam konteks yang berlainan

Contoh

Homonim - ketam
Ketam - hidupan dua alam
Ketam - alat menghalus kayu
Ketam - alat menuai padi

Makna ketam ditentukan berdasarkan fungsi

Polisme
Jatuh
- gugur
- turun/merosot
- terbenam (matahari jatuh)
- tumbang
- bankrap
- tidak dapat dipertahankan
- menjadi (jatuh cinta)

Makna jatuh tetap jatuh tetapi berubah apabila digunakan dalam situasi berlainan
Sinonim bagi jatuh - turun
Sinonim untuk turun - jatuh tu berdasarkan makna
Rasanya berbeza berdasarkan konteks penggunaannya dlm ayat...ya ckg Zul
Cth...1. Durian jatuh.....gugur
         2. Harga jatuh.....turun/  
              Merosot
               Betul ke ckg Zul?
Polisemi -  satu perkataan yang mempunyai beberapa makna; makna itu berubah mengikut konteks. Unsur persamaan makna antara perkataan itu dapat dikesan,, cth : jatuh - turun- terbenam -menjunam, dll. Maknanya perkataan ini dari etomologinya sama.

Homonim - sama bunyi, sama ejaan tapi maknanya jauh berbeza, tiada unsur persamaan. Cth raut (wajah) dan raut dengan maksud menajamkan buluh atau rotan. Kata ini etomologinya berbeza!
Jika ditanya kolokasi

Almari, kerusi, katil berkolokasi dengan perabot

Almari, kerusi, katil merupakan subordinat bagi superordinat perabot
Yang tepatnya,  perabot ialah superordinat bagi katil dan almari. Katil dan almari itu hiponim bagi superordinat "perabot".

Yang berkolokai dengan katil ialah tilam! Yang berkolokasi dengan tilam ialah bantal!
[09:20, 31/10/2016] syera: Beberapa contoh kolokasi
Contoh  kolokasi mestilah  jelas , tepat dan  berfokus . Wacananya tidak perlu panjang!

  ( Unsur yang berkolokasi  - dalam kurungan)

1. Dia sampai di sekolah awal. Waktu itu, pengetua, penolong kanan, dan  beberapa orang guru sudah tiba. (Sekolah : pengetua, penolong kanan, guru)

2.  Budak yang  sakit itu dibawa ke klinik.  Jururawat telah memberikan ubat yang dipreskripsikan oleh doktor. (Klinik : jururawat, doktor, ubat).

3.  Negara itu sedang mengalami musim kemarau  yang panjang. Banyak kawasan kering kontang. (Kemarau :  kering kontang)

4.  Akhbar menyiarkan banyak berita. Dalam akhbar  juga ada rencana. (akhbar : berita, rencana)

5.  Pengantin sedang berdandan.  Upacara bersanding akan diadakan sebentar lagi.  (Pengantin:  berdandan, bersanding).

6.  Ramai mahasiswa  asing di negara ini. Kebanyakan mereka menuntut di universiti awam. (mahasiswa: universiti)

7. Petang semalam hujan terlalu lebat. Kuala Lumpur dilanda banjir . ( Hujan  lebat: banjir)

8. Majlis perasmian diadakan pada pukul 10:00 pagi. Tetamu mula hadir tetapi juruacara belum tiba. (Majlis : tetamu, juruacara)

9. Dia meminjam wang daripada bank. Faedahnya tinggi. (Bank : meminjam wang, faedah).

10. Ibu di dapur sedang memasak. Pinggan mangkok pula belum berbasuh. (Dapur: memasak, pinggang mangkok).

11. Jalan raya sesak. Lampu isyarat tidak berfungsi. (Jalan raya: lampu isyarat).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...