Thursday, February 13, 2014

ESEI BERFORMAT : UCAPAN
SOALAN :

Andaikan anda adalah seorang pegawai di Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, dan anda diminta untuk berucap dalam satu majlis “Hari Keluarga.” Dalam ucapan tersebut, anda ingin menekankan tentang cara-cara membentuk masyarakat penyayang dan kepentingan masyarakat penyayang dalam konteks Negara kita. Sediakan teks ucapan tersebut selengkapnya.

Pendahuluan:

-Nyatakan konsep masyarakat penyayang.

+  terbentuk apabila sesebuah kelompok masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni antara satu sama lain...contohnya; kerjasama, semangat toleransi, hormat-menghormati dll.

Isi:

-Cara memupuk masyarakat penyayang:

 1. Kesedaran orang ramai tentang pentingnya mewujudkan keluarga bahagia kerana ini merupakan asas kepada pewujudan masyarakat penyayang.

2. Menggalakkan s/ada institusi-institusi kerajaan atau swasta mengadakan acara-acara yang menjurus ke majlis bersifat kekeluargaan cth. Hari keluarga.

3. Penyuburan semula amalan-amalan gotong-royong, rukun tetangga-bandar dan kampong.

4. Mengadakan kegiatan spt.:kunjungan ke rumah orang tua, orang cacat , anak yatim.

                                                     -tubuh tabung untuk bantu mereka yg. Ditimpa bencana dll.

                                                     -membantu golongan miskin/gelandangan.

-Kepentingan masyarakat penyayang:

5. Dpt. Mewujudkan suasana hidup yang aman dan harmoni, bebas drp. Prasangka buruk, dengki, khianat dan fitnah dlm. Konteks masyarakat majmuk di Negara kita.

6. Membentuk generasi yang bermaruah. Menjadi tarikan pelancung / menaikkan imej Negara.

Penutup:

- Malaysia mempunyai masyarakat majmuk.

-Masyarakat penyayang perlu dijalin bagi menjamin kestabilan social.

-Bagi memenuhi hasrat Negara spt. yg. Terkandung dlm. Cabaran wawasan 2020.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...