Wednesday, November 16, 2016

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE PRA U RAJA MUDA MUSA KUALA KANGSAR.

Pada 13 Oktober 2016 (Khamis), Pra U Lanas telah mengadakan lawatan sambil belajar ke sekolah Pra U Raja Muda Musa di Kuala Kangsar, Perak. Lawatan ke sekolah mode 2 ini di sertai oleh semua pelajar semester 3 Pra U Lanas bersama dengan guru, Pk Pra U dan Pengetua SMK ayer Lanas.
Tujuan lawatan ini adalah untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam Pengajaran dan pembelajaran semasa. Lawatan ini secara langsung telah dapat membuka minda pelajar-pelajar kedua-dua pihak.
Berikut adalah gambar-gambar sekitar program lawatan tersebut:
Bandar Diraja Kuala Kangsar...kini kami datang.
 Masjid Ubudiah
 Masjid terkenal.
 Sambil menyelam minum air
 Posing dulu...
 
 
 Selamat sampai ke Pra U RMM
 Di dewan Pra U RMM
 Sila duduk....
 Sini masih kosong...silakan...
                                            Hormat...nyanyian lagu Negaraku...                                                           
                                   Mendengar ucapan...                                                
                                                         Bermulanya acara...
                                                       Apa jeling jeling...
                                                   Ucapan PK Pra U RMM
Ucapan Pengetua SMK Ayer Lanas
Dari SMRMM
 Dari SMKAL
 Bertukar cenderamata

Persembahan pelajar Pra U RMM
Melawat pameran seni visual
Penerangan tentang pameran seni visual
Bertukar maklumat
Berdebar-debar...
Fail-fail
Penerangan dari Pk Pra U RMM
Makan-makan
Cepatnya...
Waduh-waduh...satu-satunya...
Sesi berfoto-foto
Kita serupa...
Selamat maju jaya...
SELAMAT TINGGAL... dan ... TERIMA KASIH.

Wednesday, November 9, 2016

IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU.

Imbuhan Asing

Bahasa Melayu juga telah meminjam imbuhan asing daripada tiga sumber bahasa, iaitu bahasa Sanskrit, Arab-Parsi, dan Inggeris-Eropah.
Imbuhan yang dipinjam terdiri daripada awalan dan akhiran. Lihat jadual di bawah.

Sumber Jenis Imbuhan Imbuhan Contoh Perkataan
Sanskrit awalan maha- maharaja, mahaguru, mahasiswa
pra- prakata, prasangka, prauniversiti
tata- tatacara, tatarakyat, tatasusila
swa- swasta, swadaya, swalayan
eka- ekabahasa, ekafungsi, ekanada
dwi- dwibahasa
panca- pancaindera, pancalogam,.
akhiran -man seniman, budiman
-wan karyawan, hartawan
-nita biduanita
-wati seniwati, angkasawati
Arab-Parsi Awalan bi- binomial, biadab, bimormal
Akhiran -i abadai, insani, akhiri
-wi duniawi
-iah ilmiah
-in hadirin
-ah ustazah
-at hadirat
Inggeris-Eropah Awalan anti- antibiotik, anti-Yahudi
pro- prokerajaan, pro-Amerika
poli- poliklinik
auto- autonomi, autograf
sub- subgolongan, subbidang
supra- supranasional, suprakelas
Akhiran -al klinikal, kritikal, praktikal
-isme idealisme, nasionalisme


Pengaruh Bahasa Inggeris


Aspek Pinjaman

Kosa kata: lokap, komen, polis, saman, notis, doktor, warden, bas, lori, kelas, sarjan, lesen, tenis, elaun, aiskrim, opera, motokar, radio, reformasi, demokrasi, nepotisme, teknologi, sains, komputer.

Pinjaman Nahu

- Kopula/kata pemeri: Ialah dan adalah (is)

- Pinjaman Peribahasa: Beban kerja (work load), bulan madu (honey moon), ulat buku (book worm), hitam putih (black and white), di mana ada kemahuan di situ ada jalan (where there's a will there's a way).

Tuesday, November 8, 2016

NOTA RINGKAS TAJUK-TAJUK BAHASA MELAYU SEM. 3

*PRAGMATIK*

πŸ‘£Konsep penting !

→ Mengkaji makna ujaran berdasarkan konteks sesuatu budaya masyarakat @ penggunaan bahasa dalam konteks yang sebenar

πŸƒ *PERIBAHASA*

● Susunan kata yang dipilih khas, kemas, ringkas dan mempunyai makna tertentu & mengandungi pelajaran

● Terbahagi kepada 2:- selapis dan 2 lapis

*Selapis* = perkara yang dimaksudkan secara terus seperti _bidalan_ dan _pepatah_

Bidalan →mengandungi pengajaran dan fikiran yang benar

Contoh :-  buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali

Pepatah → sifat rangkaian kata yang berkerat² atau berpatah² (cara pengucapan satu persatu)

Contoh :- Hati hendak, semua jadi

*2 lapis* = mendukung 2 makna iaitu makna tersurat dan tersirat dan dinamakan juga sebagai _perumpamaan_

Perumpaan terbahagi kepada 2 :-

a) menggunakan kata bandingan

Contoh :- bagai tikus membaik labu

b) tidak menggunakan kata bandingan

Contoh :- ukur baju di badan sendiri

»»»»»»»»»»»»»»»»

πŸƒKiasan

● Susunan kata atau bentuk bahasa yang memperkatakan sesuatu dengan mengiaskan kepada perkara lain

a) kiasan yang menyebutkan bandingan

Contoh :- manis seperti lautan madu

b) kiasan yang tidak menyebutkan bandingan

Contoh :- Pening lalat

● Kiasan digunakan untuk

→ menambah kejelasan perkara yang diperkatakan
→ mencantikkan bahasa yang digunakan
→ mengelakkan sesuatu perkara yang tidak manis daripada disebut secara terus terang
→ menguatkan maksud yang diperkatakan

● Kiasan terbahagi kepada 4 jenis :-

1) Kiasan asal
2) Kiasan berpindah
» sandar
» terus
» berangkap
» berbunga
» pemanis
» melompat
» melarat
3) Kiasan permanusiaan
4) Kiasan berkacau

♦ *kiasan asal*

● Menerangkan sesuatu benda perkara dengan menggunakan sesuatu yang lain sebagai perbandingan

● bagai, macam, umpama, laksana, ibarat dll

Contoh :- pahit bagai hempedu

♦ *kiasan berpindah*

Tidak menggunakan kata² bandingan dan terbahagi kepada 7

● Kiasan Sandar

→ susunan kata yang mengaitkan sesuatu perkara, misalnya perlakuan individu kepada benda lain yang mempunyai persamaan dengan perkara yang hendak dikiaskan

Contoh :- Mandi kerbau, jinak lalat, diam ubi

● Kiasan terus

Susunan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara dengan dikaitkan terus kepada benda lain tetapi mempunyai makna yang berbeza (Konotatif)

Contoh :- puteri lilin, kutu embun, pisau pencukur

● Kiasan berangkap

Susunan kata yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan secara berirama atau mempunyai pertentangan bunyi antara perkara yang diperkatakan
Contoh :-

Sebab pulut santan binasa,
Sebab mulut badan binasa

● Kiasan berbunga

Susunan kata yang menggambarkan sesuatu maksud dengan menggunakan perkataan yang berbunga²

Contoh :- canai fikiran, lautan air mata, api perperangan

● Kiasan pemanis

Susunan kata yang digunakan untuk memperkatakan sesuatu yang kurang elok jika disebut secara terus terang

Contoh :- datang bulan, orang rumah, berbadan dua

● Kiasan melompat

Susunan kata yang menyatakan sesuatu dengan melangkah 1 tingkat daripada perkara yang sebenarnya

Contoh:- menjahit baju ( menjahit kain untuk dijadikan baju)

● Kiasan melarat

Susunan kata yang menyimpang jauh daripada maksud asal sesuatu perkataan

Contoh:- mengarang ( makna asalnya menyusun bunga tetapi telah melarat kepada mengarang esei dll), memotong cakap orang, ringan kepala

♦ *kiasan permanusiaan (personafikasi)*

Bentuk bahasa yang memberikan sifat @ perlakuan yang dimiliki atau dilakukan oleh manusia kepada objek yang tidak bernyawa

Contoh :- daun nyiur melambai², ombak memukul pantai

♦ *kiasan berkacau (tak logik)*

Susunan kata yang menimbulkan kekeliruan kerana mengandungi fakta² yang bertentangan antara satu sama lain

Contoh:- diam seribu bahasa (tidak bercakap)

Seribu bahasa bermaksud banyak bercakap dan bertentangan dengan perbuatan diam

♦ *kata hikmat*

Dikenali sebagai lidah pendeta yang merupakan kata² pujangga dan kata² ini dijadikan pedoman hidup dan digunakan dalam percakapan umum masyarakat

Contoh:- bersatu teguh, bercerai roboh, muafakat itu berkat

♦ *simpulan bahasa*

Ungkapan arau rangkaian perkataan yang disusun khas dan membawa pengertian yang berlainan daripada perkataan² asalnya/makna berlapis

● kiasan daripada cerita yang masyhur atau kejadian yang luar biasa

Contoh :- mat jenin, pak pandir, bercina buta

● Benda biasa dalam masyarakat

Contoh:- berat mulut, lipas kudung, ringan tulang

● Kepercayaan orang ramai

Contoh :- buruk siku, salah bantal

● Kebiasaan atau resaman bahasa

Contoh :- ada hati, gila bahasa, mulut tempayan

♦ *Perbilangan*

Banyak memperkatakan soal adat istiadat, undang² atau peraturan hidup masyarakat dan kebanyakannya berkaitan dengan adat ( _adat perpatih_)

Contoh :- biar mati anak, jangan mati adat

Hidup dikandung adat,
Mati dikandung tanah

######################

*WACANA*

KONSEP :

🌹Merupakan satuan bahasa yang lengkap
🌹penggunaan bahasa yang kemas
🌹mempunyai kesinambungan atau tautan idea

CIRI-CIRI WACANA :

1) Kohesi - *tautan*
2) Koheren - *kesinambungan*

JENIS-JENIS PENANDA WACANA :

1) Penanda penghubung

πŸ‡ tambahan (di samping itu, selanjutnya)
πŸ‡ tentangan (namun demikian, sebaliknya)
πŸ‡ musabab (oleh itu, dengan itu)
πŸ‡ tempoh ( seterusnya, kemudian)
πŸ‡ kesimpulan (tegasnya, pendek kata)

2) Penanda rujukan

Penggantian kata ganti nama diri dan kata rujukan

🌢 Ali dan Ahmad akan ke Kuala Lumpur pada minggu hadapan
                    ⬇

🌢 *Mereka* akan *ke sana* pada minggu hadapan

3) Penanda penggantian

Merupakan penggantian frasa atau klausa

πŸ“Ali suka berbohong. *sikapnya* itu membuatkan dia dibenci kawan-kawannya

Sikapnya merujuk kepada sikap suka berbohong


4) Penanda elipsis/penghilangan

Sesuatu perkataan yang dhilangkan pada ayat yang seterusnya tetapi masih dapat difahami oleh pembaca

πŸ’ Ahmad pergi ke sekolah. *Abangnya tidak*

5) Penanda leksikal

√ pengulangan sinonim

πŸ‹ itulah *harapannya*, *harapan* dari kecil, *harapan* yang tidak pernah pudar

√ pengulangan hiponim

Superordinat & subordinat

πŸ‹Maisarah pergi ke kedai untuk membeli pen, pensil dan pemadam. Dia membeli *alat tulis* itu untuk kegunaan semasa peperiksaan

√ pengulangan kolokasi

Sesuatu yang mempunyai kaitan

πŸ‹ Ayah pergi ke *pasar*. Dia membeli *sayur dan ikan*

Pasar berkolokasi dengan sayur dan ikan

πŸ‹ Ali ke *sekolah* untuk *belajar*

Sekolah berkolokasi dengan belajar

»»»»»»»»»»»

KESINAMBUNGAN IDEA DALAM WACANA

1) sebab dan akibat (-ve)

🍎 Dia sering tidak hadir ke sekolah. Oleh itu, dia diberi surat amaran oleh pihak sekolah


2) sebab dan hasil (+ve)

🍎 Amira merupakan seorang yang peramah. Disebabkan itu, ramai orang yang suka berkawan dengan dia

3) sebab dan tujuan

🍎 Amir sedang bertungkus lumus berkerja. Dia ingin mengumpul wang untuk menunaikan ibadah umrah

4) latar dan kesimpulan

🍎 Rumah di atas bukit itu sungguh besar. Rupa-rupanya, ia milik seorang arkitek terkenal

5) syarat dan hasil

🍎 Sekiranya kita hendak berjaya dalam pelajaran, kita mestilah sentiasa mengulang kaji pelajaran


6) perbandingan

🍎 Dia cantik. Tetapi, kakaknya lebih cantik

7) hubungan memperkuat isi

🍎 Jambangan bunga itu cantik sekali. Bunganya berwarna-warni dan berbau harum

8) hubungan aditif

🍎 Kaki Aisyah tertusuk paku. Paku itu berkarat dan tajam


#####################

*RETORIK*

*~3 konsep yang perlu ingat*~

🌢 merupakan seni pemakaian bahasa
🌢 menyampaikan idea dengan menarik dan berkesan
🌢 dalam bentuk tulisan atau lisan

*Jenis-jenis retorik*

πŸ‡Pemerian
● objektif atau faktual
● imaginatif atau abstrak

πŸ‡Pendedahan
πŸ‡Penceritaan
πŸ‡Penghujahan
πŸ‡Pemujukan
●rasional
●tidak rasional

»»»»»»»»»»»»»»»»

*1) Ciri-ciri retorik pemerian*

🌿 mementingkan ketepatan
🌿 tiada penilaian, pandangan atau ulasan peribadi
🌿 memberi gambaran realistik
🌿 bersifat deskriptif dan informasi

*2) Ciri-ciri retorik pendedahan*

πŸ‚ bertujuan untuk memberikan maklumat
πŸ‚ memindahkan idea@maklumat kepada audiens
πŸ‚ digunakan untuk menjelaskan konsep@istilah

*3) Ciri-ciri retorik pemujukan*

πŸ„ mempengaruhi audiens
πŸ„ bersifat emosional & mempengaruhi emosi
πŸ„ penggunaan bahasa yang berkesan

*4) Ciri-ciri retorik penghujahan*

πŸŽƒ Hanya mempengaruhi audiens
πŸŽƒ penghujahan bersifat rasional
πŸŽƒ dimulakan dengan satu gagasan@ usul

*5) Ciri-ciri retorik penceritaan*

🍭 Digunakan dalam cerpen, novel, autobiografi dan kisah pengembaraan
🍭 kurang menitikberatkan tatabahasa
🍭 bersifat imaginatif & kreatif
🍭 mempunyai gaya bahasa yang menarik & indah

»»»»»»»»»»»»»»

*Teknik penyampaian idea*

1) Deduksi

*PU -----> PK*

2) Induksi

*PK -------> PU*


3) Elektik

*PU -----> PK -------> PU*

4) Analogi

√ mengusulkan gagasan dan mempunyai hujah@alasan

√ mengemukakan bukti

########$################

 *VARIASA BAHASA*

*_konsep_*

🍁 Kelainan penggunaan sesuatu bahasa
🍁 Kelainan itu wujud kerana
 > faktor geografi
> faktor sosial
> faktor konstektual

»»»»»»»»»»»»»»»

*JENIS VARIASA*

Ada 16 jenis :-

1) dialek daerah
2) subdialek dan isoglos
3) variasa baku
4) idiolek
5) pijin
6) bahasa pasar
7) kreol
8) bahasa halus
9) bahasa kasar
10) bahasa formal
11) bahasa tak formal
12) bahasa istana
13) bahasa basahan
14) slanga
15) bahasa mesra
16) diglosia

»»»»»»»»»»

*DIALEK*

Definisi - kelainan bahasa yang berbeza dari segi sebutan, kosa kata & tatabahasa

🍏 disebabkan oleh faktor geografi dan sosial
🍏 digunakan dalam situasi tidak rasmi
🍏 kurang mementingkan ketepatan tatabahasa

*IDIOLEK*

Definisi- variasi bahasa yang khusus berkaitan individu

🍎 kurang menitikberatkan ketepatan tatabahasa
🍎 digunakan dalam situasi tidak formal
🍎 perbezaan pada alat sebutan & bunyi sebutan (contoh :- sengauan)
🍎 disebabkan oleh faktor kecacatan dan tabiat pertuturan

*PIJIN*

Definisi - bahasa antara dua atau lebih kumpulan penutur yang menuturkan bahasa yang berbeza

πŸ‰ mempunyai kosa kata yang terhad
πŸ‰ tidak boleh diangkat menjadi bahasa ibunda
πŸ‰ menyalahi hukum D-M
πŸ‰ sebutan bahasa dipengaruhi oleh bahasa ibunda
πŸ‰ penggunaan perkataan "banyak" & "punya"

Contoh:- itu orang banyak cantik

*KREOL*

Definisi- bahasa umum oleh segolongan atau sekumpulan penutur / bahasa campuran antara dua @ lebih bahasa

πŸ“ mempunyai kosa kata yang lebih meluas
πŸ“ boleh diangkat menjadi bahasa individu
πŸ“ mempunyai ciri bahasa terbalik
πŸ“ boleh diangkat menjadi bahasa ibunda

Contoh:- gua mo masak nasik

*BAHASA FORMAL*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan dalam hubungan rasmi

πŸ’ mempunyai bahasa yang terkawal
πŸ’ wujud sekatan sosial
πŸ’ menggunakan bahasa baku
πŸ’ teratur, lengkap dan pentingkan aspek tatabahasa
πŸ’ penggunaan gelaran yang lengkap
πŸ’ contoh bahasa:- bahasa baku, bahasa istana

*TAK FORMAL*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak rasmi

πŸ‹ menggunakan bahasa yang bebas
πŸ‹ tidak wujud sekatan sosial
πŸ‹ menggunakan bahasa daerah atau loghat
πŸ‹ tidak mementingkan ketepatan tatabahasa
πŸ‹ penggunaan gelaran yang tidak lengkap
πŸ‹ contoh bahasa:- dialek, bahasa basahan, pijin

*BAHASA HALUS*

Definisi- variasi bahasa yang menggambarkan penggunaan bahasa yang sopan

🍬 memperlihatkan kesopanan
🍬 tatabahasa yang sempurna, lengkap dan teratur
🍬 mementingkan ungkapan yang sopan dan bertatasusila
🍬 menggunakan kata rujukan diri yang sopan dan sesuai dengan tempat dan suasana

*BAHASA KASAR*

Definisi- variasi bahasa yang menggambarkan penggunaan bahasa yang kurang beradap dan tidak sopan


πŸ• kosa kata yang keras dan kasar
πŸ• tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap
πŸ• menggunakan intonasi yang lebih tinggi yang menunjukkan emosi marah atau kurang senang
πŸ• KGND yang tidak menunjukkan keharmonian

*BAHASA DALAM/ISTANA*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan oleh kerabat diraja sesama mereka, oleh kalangan diraja kepada orang biasa, dan oleh kalangan penutur biasa kepada kalangan diraja

🍍 penggunaan KGND
🍍 mempunyai istilah khusus
🍍 penggunaan gelaran
🍍 penggunaan kata kekeluargaan
🍍 mempunyai unsur pemulukan
🍍 mempunyai unsur pendinaan
🍍 mempunyai ungkapan rutin(daulat tuanku, ampun tuanku)

*BAHASA BASAHAN*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan dalam percakapan harian

🍭 tak patuh hukum tatabahasa
🍭 terdapat pencampuran kod
🍭 struktur ayat yang ringkas dan mudah difahami

*BAHASA BAKU*

Definisi- variasi bahasa yang diterima oleh masyarakat sebagai variasi rujukan

πŸ† mematuhi hukum tatabahasa
πŸ† menggunakan sistem panggilan formal
πŸ† menggunakan sebutan dan ejaan baku
πŸ† mempunyai pelbagai laras bahasa

*BAHASA MESRA*

Definisi- variasi bahasa yang digunakan untuk menunjukkan hubungan yang mesra dan harmoni antara penutur dan pendengar

🍀 ada unsur kependekan
🍀 penggunaan unsur partikel -lah
🍀 terdapat pencampuran kod
🍀 penggunaan kata gelaran yang tidak lengkap
🍀 menggunakan KGND yang dianggap mesra

*BAHASA PASAR*

Definisi- bahasa campuran antara bahasa melayu dengan bahasa yang lain

🍫 ada pencampuran kod
🍫 mengabaikan hukum D-M
🍫 mengabaikan penjodoh bilangan

*BAHASA SLANGA*

Definisi- bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan penutur tertentu sahaja

πŸ’₯ tidak rasmi, tidak baku dan bersifat musiman
πŸ’₯ kosa kata yang digunakan mungkin akan pupus
πŸ’₯ kosa kata yang mempunyai makna tersendiri & hanya difahami oleh kelompok tertentu
πŸ’₯ bahasanya adalah lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard

################$##########

*LARAS BAHASA*

πŸ† konsep
πŸ† jenis
πŸ† ciri-ciri
πŸ† contoh

πŸ’Š *konsep penting*

Berdasarkan pendapat Asmah haji omar (1987)

- ciri khusus dalam penggunaan bahasa berdasarkan bidang penggunaannya

»»»»»»»»»»»

πŸ’£ Jenis-jenis laras

Ada 8 jenis :-

1) sains
2) sukan
3) ekonomi
4) sastera
5) iklan
6) agama
7) undang-undang
8) resepi

»»»»»»»»»

*Laras sains*

⚗ disampaikan secara formal
⚗ maklumat berdasarkan kajian, fakta dan eksperimen
⚗ menggunakan formula@rumus yang berkaitan dengan sains

Contoh :- membran sel, natrium oksida

*Laras sukan*

⚽ menggunakan istilah yang berkaitan dengan aktiviti sukan
⚽ mementingkan kesan emotif kepada khalayak
⚽ menggunakan kosa kata yang biasa yang mempunyai makna yang menyegarkan

Contoh :- gawang gol, penalti, merembat bola

*Laras ekonomi*

πŸ“Š menggunakan istilah yang berkaitan dengan ekonomi
πŸ“Š mengemukakan bukti dalam bentuk data dan statistik
πŸ“Š banyak menggunakan graf, carta dan jadual untuk memaparkan maklumat

Contoh :- bursa saham, defisit, inflasi

*Laras sastera*

_Kreatif dan tidak kreatif_

πŸ“š mementingkan penyusunan, pengolahan dan pemilihan kata yang berkesan
πŸ“š menggunakan gaya bahasa yang menarik, kreatif dan imaginasi
πŸ“š menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan laras sastera

Contoh :- personafikasi, metafora, hiperbola

*Laras agama*

☪ menggunakan istilah agama
☪ digunakan untuk membincangkan isu² keagamaan
☪ menunjukkan pengaruh bahasa arab

Contoh :- fardu ain, al-quran, wahyu

*Laras undang-undang*

πŸ“ mementingkan kepersis, keobjektifan, kejelasan, keterperincian
πŸ“ menggunakan sistem pernomboran
πŸ“ menggunakan istilah yang berkaitan dengan undang²

Contoh :- alibi, defendan, plaintif

*Laras resepi*

πŸ• banyak menggunakan ayat perintah
πŸ• kosa kata yang berkaitan dengan pemakan dan masakan
πŸ• banyak menggunakan kata kerja bentuk tunggal

Contoh :- masukkan seulas bawang, hiriskan halia

*Laras iklan*

πŸ“Ί banyak menggunakan kata adjektif
πŸ“Ί menggunakan bahasa yang bersifat emotif & sensasi
πŸ“Ί menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan iklan

Jenis² iklan

→ perkaitan konsep
Lelaki maskulin dengan Hugo Boss

→ pengisytiharan
Memperkenalkan Perodua Axia Advance

→ bandingan
ENCHANTEUR PARIS, lebih harum, lebih wangi, lebih tahan lama

→ slogan
Penerbangan Tambang Murah Terbaik Di Dunia

→ pernyataan
Telefon bimbit berjenama terpakai untuk dijual

→ gesaan
Ayuh beramai-ramai ke Pasaraya Hari-Hari

→ umpanan
500 pelanggan pertama akan diberikan baucer bernilai RM500.00

→ pertanyaan
Inginkan wajah yang lebih cantik? Kulit kusam? Gunalah Qu Puteh


#############$########

*SEMANTIK*

πŸ“ Konsep penting

Kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa, dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan

»»»»»»»»»»»»»

*Denotatif* dan *konotatif*

Denotatif - makna sebenar/makna asal/makna tersurat bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Sejenis haiwan


Konotatif - makna tersirat/makan tambahan bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Merujuk kepada lelaki/jejaka


»»»»»»»»»»»»»

*Konsep, perkataan, dan rujukan*

Hubung kait antara konsep atau makna sesuatu perkataan, lambangnya, dengan benda atau perkara yang dirujuk

πŸ”Ό Rajah Segi Tiga Semiotik

Lambang - *L*aju
Konsep - *K*au
Benda - *B*erlari


❣Hubungan antara lambang/perkataan dengan konsep/makna bersifat langsung

❣hubungan antara konsep/makna dengan rujukan/benda bersifat langsung

❣hubungan antara bunyi/lambang dengan rujukan/objek bersifat tidak langsung (garis putus²)

»»»»»»»»»»»»»»»

*Perkaitan makna dari segi leksikal*

1) sinonim
2) antonim
3) hiponim
4) homonim
5) meronim
6) polisemi

●●●●●●●●●

SINONIM

πŸ’ Perkataan/frasa yang maknanya *sama* dan *hampir sama* dengan perkataan atau frasa yang lain

Contoh :- bersih bersinonim dengan *tidak dicemari*

πŸ’ bersifat 2 hala

πŸ’ ada kalanya kata² yang bersinonim tidak mempunyai kesamaan makna seratus peratus ( berbeza mengikut konteks ayat)

Contoh :- terpekik, melolong, bertempik, menjerit

πŸ‘†πŸ» hampir sama tetapi berbeza mengikut konteks ayat

●●●●●●●●●●

ANTONIM

 πŸŠ berlawanan makna

🍊 bersifat 2 hala

🍊 terdapat banyak pada golongan adjektif

Contoh :- kasar berlawanan dengan halus

●●●●●●●●●

HIPONIM

🍬 item² linguistik yang perkaitannya dapat dilihat dari sudut umum dan khusus

🍬 hubungan 1 hala

🍬 superordinat + subordinat

Contoh :-

Superordinat -> baju
Subordinat -> baju kurung, baju melayu etc

●●●●●●●●

HOMONIM

πŸ‡perkataan/ungkapan yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza maksud

Contoh :- Daki (kotoran), daki ( perbuatan memanjat)

Homonim meliputi homofon dan homograf

πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

HOMOFON (bunyi)

πŸ‡ Sama bunyi, berbeza ejaan, makna berbeza

Contoh :- kuota (bilangan maksimum yang diperuntukkan), kota (bandar)

HOMOGRAF

πŸ‡Sebutan berbeza, ejaan sama, makna berbeza

Contoh :- perang (perkelahian), perang (warna kuning-kekuningan)

●●●●●●●●●

MERONIM

🌢 sebahagian daripada sesuatu keseluruhan yang lebih besar

🌢 holonim (keseluruhan)dan meronim

Contoh :- holonim ( komputer), meronim kepada komputer ialah, monitor, CPU, tetikus dan pemacu kilat USB


Perbezaan meronim dan hiponim
πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

🌢 meronim lebih kepada bahagian² benda

🌢 hiponim lebih kepada jenis2 sesuatu benda

●●●●●●●

POLISEMI

🍀 perkataan yang memiliki banyak makna tetapi berbeza apabila digunakan dalam konteks/ayat yang berlainan

Contoh :- *KERING*

> Tidak berair
> tidak basah atau lembap
> tidak mendapat hujan yang agak mencukupi
> tidak berwang

●●●●●●●●

PERUBAHAN MAKNA

1) Perluasan makna

πŸ₯ perkataan yang asalnya mendukung makna yang khusus, diberikan makna yang lebih bersifat umum

Contoh :- JAMBU

Makna asal > sejenis buah

Tetapi di luaskan makna kepada cantik/lawa

2) penyempitan makna

πŸ• perkataan yang asalnya memiliki makna yang umum tetapi kemudiannya makna kata itu menjadi lebih khusus


Contoh :- USTAZAH

makna asal > guru wanita


Tetapi disempitkan makna itu dan gelaran ustazah itu hanya kepada guru wanita yang mengajar subjek Pendidikan Islam
[09:19, 31/10/2016] syera: Homonim dan polisme

Persamaan

Ejaan sama
Sebutan sama
Makna lain

Perbezaan
Bentuk homonim yang sama meliputi sebutan atau ejaan, atau kedua-duanya. Homonim termasuklah homofon dan homograf

Manakala

Polisme merupakan satu set makna yang berbeza apabila digunakan dalam konteks yang berlainan

Contoh

Homonim - ketam
Ketam - hidupan dua alam
Ketam - alat menghalus kayu
Ketam - alat menuai padi

Makna ketam ditentukan berdasarkan fungsi

Polisme
Jatuh
- gugur
- turun/merosot
- terbenam (matahari jatuh)
- tumbang
- bankrap
- tidak dapat dipertahankan
- menjadi (jatuh cinta)

Makna jatuh tetap jatuh tetapi berubah apabila digunakan dalam situasi berlainan
Sinonim bagi jatuh - turun
Sinonim untuk turun - jatuh tu berdasarkan makna
Rasanya berbeza berdasarkan konteks penggunaannya dlm ayat...ya ckg Zul
Cth...1. Durian jatuh.....gugur
         2. Harga jatuh.....turun/  
              Merosot
               Betul ke ckg Zul?
Polisemi -  satu perkataan yang mempunyai beberapa makna; makna itu berubah mengikut konteks. Unsur persamaan makna antara perkataan itu dapat dikesan,, cth : jatuh - turun- terbenam -menjunam, dll. Maknanya perkataan ini dari etomologinya sama.

Homonim - sama bunyi, sama ejaan tapi maknanya jauh berbeza, tiada unsur persamaan. Cth raut (wajah) dan raut dengan maksud menajamkan buluh atau rotan. Kata ini etomologinya berbeza!
Jika ditanya kolokasi

Almari, kerusi, katil berkolokasi dengan perabot

Almari, kerusi, katil merupakan subordinat bagi superordinat perabot
Yang tepatnya,  perabot ialah superordinat bagi katil dan almari. Katil dan almari itu hiponim bagi superordinat "perabot".

Yang berkolokai dengan katil ialah tilam! Yang berkolokasi dengan tilam ialah bantal!
[09:20, 31/10/2016] syera: Beberapa contoh kolokasi
Contoh  kolokasi mestilah  jelas , tepat dan  berfokus . Wacananya tidak perlu panjang!

  ( Unsur yang berkolokasi  - dalam kurungan)

1. Dia sampai di sekolah awal. Waktu itu, pengetua, penolong kanan, dan  beberapa orang guru sudah tiba. (Sekolah : pengetua, penolong kanan, guru)

2.  Budak yang  sakit itu dibawa ke klinik.  Jururawat telah memberikan ubat yang dipreskripsikan oleh doktor. (Klinik : jururawat, doktor, ubat).

3.  Negara itu sedang mengalami musim kemarau  yang panjang. Banyak kawasan kering kontang. (Kemarau :  kering kontang)

4.  Akhbar menyiarkan banyak berita. Dalam akhbar  juga ada rencana. (akhbar : berita, rencana)

5.  Pengantin sedang berdandan.  Upacara bersanding akan diadakan sebentar lagi.  (Pengantin:  berdandan, bersanding).

6.  Ramai mahasiswa  asing di negara ini. Kebanyakan mereka menuntut di universiti awam. (mahasiswa: universiti)

7. Petang semalam hujan terlalu lebat. Kuala Lumpur dilanda banjir . ( Hujan  lebat: banjir)

8. Majlis perasmian diadakan pada pukul 10:00 pagi. Tetamu mula hadir tetapi juruacara belum tiba. (Majlis : tetamu, juruacara)

9. Dia meminjam wang daripada bank. Faedahnya tinggi. (Bank : meminjam wang, faedah).

10. Ibu di dapur sedang memasak. Pinggan mangkok pula belum berbasuh. (Dapur: memasak, pinggang mangkok).

11. Jalan raya sesak. Lampu isyarat tidak berfungsi. (Jalan raya: lampu isyarat).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...