Tuesday, October 18, 2016

SEMANTIK SEKILAS LALU.


 
*SEMANTIK*

πŸ“ Konsep penting

Kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa, dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan
»»»»»»»»»»»»»

*Denotatif* dan *konotatif*

Denotatif - makna sebenar/makna asal/makna tersurat bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Sejenis haiwan


Konotatif - makna tersirat/makan tambahan bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Merujuk kepada lelaki/jejaka
»»»»»»»»»»»»»

*Konsep, perkataan, dan rujukan*

Hubung kait antara konsep atau makna sesuatu perkataan, lambangnya, dengan benda atau perkara yang dirujuk

πŸ”Ό Rajah Segi Tiga Semiotik

Lambang - *L*aju
Konsep - *K*au
Benda - *B*erlari


❣Hubungan antara lambang/perkataan dengan konsep/makna bersifat langsung

❣hubungan antara konsep/makna dengan rujukan/benda bersifat langsung

❣hubungan antara bunyi/lambang dengan rujukan/objek bersifat tidak langsung (garis putus²)
»»»»»»»»»»»»»»»

*Perkaitan makna dari segi leksikal*

1) sinonim
2) antonim
3) hiponim
4) homonim
5) meronim
6) polisemi

●●●●●●●●●
SINONIM

πŸ’ Perkataan/frasa yang maknanya *sama* dan *hampir sama* dengan perkataan atau frasa yang lain

Contoh :- bersih bersinonim dengan *tidak dicemari*

πŸ’ bersifat 2 hala

πŸ’ ada kalanya kata² yang bersinonim tidak mempunyai kesamaan makna seratus peratus ( berbeza mengikut konteks ayat)

Contoh :- terpekik, melolong, bertempik, menjerit

πŸ‘†πŸ» hampir sama tetapi berbeza mengikut konteks ayat
●●●●●●●●●●

ANTONIM

 πŸŠ berlawanan makna

🍊 bersifat 2 hala

🍊 terdapat banyak pada golongan adjektif

Contoh :- kasar berlawanan dengan halus
●●●●●●●●●

HIPONIM

🍬 item² linguistik yang perkaitannya dapat dilihat dari sudut umum dan khusus

🍬 hubungan 1 hala

🍬 superordinat + subordinat

Contoh :-

Superordinat -> baju
Subordinat -> baju kurung, baju melayu etc
●●●●●●●●

HOMONIM

πŸ‡perkataan/ungkapan yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza maksud

Contoh :- Daki (kotoran), daki ( perbuatan memanjat)

Homonim meliputi homofon dan homograf

πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

HOMOFON (bunyi)

πŸ‡ Sama bunyi, berbeza ejaan, makna berbeza

Contoh :- kuota (bilangan maksimum yang diperuntukkan), kota (bandar)

HOMOGRAF

πŸ‡Sebutan berbeza, ejaan sama, makna berbeza

Contoh :- perang (perkelahian), perang (warna kuning-kekuningan)
●●●●●●●●●

MERONIM

🌢 sebahagian daripada sesuatu keseluruhan yang lebih besar

🌢 holonim (keseluruhan)dan meronim

Contoh :- holonim ( komputer), meronim kepada komputer ialah, monitor, CPU, tetikus dan pemacu kilat USB


Perbezaan meronim dan hiponim
πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

🌢 meronim lebih kepada bahagian² benda

🌢 hiponim lebih kepada jenis2 sesuatu benda
●●●●●●●

POLISEMI

🍀 perkataan yang memiliki banyak makna tetapi berbeza apabila digunakan dalam konteks/ayat yang berlainan

Contoh :- *KERING*

> Tidak berair
> tidak basah atau lembap
> tidak mendapat hujan yang agak mencukupi
> tidak berwang
●●●●●●●●

PERUBAHAN MAKNA

1) Perluasan makna

πŸ₯ perkataan yang asalnya mendukung makna yang khusus, diberikan makna yang lebih bersifat umum

Contoh :- JAMBU

Makna asal > sejenis buah

Tetapi di luaskan makna kepada cantik/lawa

2) penyempitan makna

πŸ• perkataan yang asalnya memiliki makna yang umum tetapi kemudiannya makna kata itu menjadi lebih khusus


Contoh :- USTAZAH

makna asal > guru wanita


Tetapi disempitkan makna itu dan gelaran ustazah itu hanya kepada guru wanita yang mengajar subjek Pendidikan Islam
※※※※※※※

Monday, October 10, 2016

RANGKA ESEI BM SEM. 1 (BISNES ONLINE)


Image result for bisnes online

SOALAN:

Perniagaan e-dagang pada masa ini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Melalui e-dagang, perniagaan dilakukanhanya perlu menekan butang yang hanya di hujung jari anda. Bincangkan kebaikan dan keburukan perniagaan secara online ini.


Pendahuluan.

-Perniagaan e-dagang - perniagaan secara elektronik / dalam talian / online.
-Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi.
-Perniagaan jenis ini kini mendapat sambutan.
-Model perniagaan ini ada kebaikan dan keburukannya.


ISI  (Kebaikannya)

1. Mudah dan cepat - tidak perlu ke pasaraya /komplek beli belah
                                - tak perlu bawa wang dan beratur
                               
2. Peniaga tak perlu kos yang tinggi - tak perlu ruang / premis yang besar
                                                          -  tak perlu pekerja yang banyak
                                                          -  tidak perlu bayar bil letrik yang tinggi

3. Pasaran produk meluas - dalam dan luar negara

ISI (Keburukan)

1. Pengguna terdedah risiko penipuan - kualiti yang diperolehi berbeza dengan yang diiklan
                                                             - barang tak sampai / dll

2. Terdedah kepada berlakunya jenayah siber - penggunaan kad kredit

3. Dalam jangka panjang, e-dagang dapat menambah kadar pengangguran negara

4. Kawalan untuk urus niaga sukar dilakukan oleh pihak berkuasa.


PENUTUP


- Perniagaan secara online secara umumnya ada kebaikan dan keburukannya.
-Kawalan dan pemantauan aktiviti perniagaan ini perlu dilakukan oleh pihak yang berkuasa secara berterusan / berkala.
- Memastikan pelaksanaan urusan aktiviti perniagaan baik peniaga atau pengguna berlaku dengan baik.

Thursday, October 6, 2016

RANGKA ESEI BM SEM.1 (KUALITI TENAGA KERJA)

Image result for majikan dan pekerja
Soalan:

Pekerja yang berkualiti menjadi aset penting kepada sesebuah organisasi dan negara. Setiap majikan memiliki tanggungjawab dalam menjaga kebajikan pekerjanya. Bincangkan fungsi majikan dalam meningkatkan kualiti tenaga kerja di negara kita.

Pendahuluan :

- Konsep tenaga kerja yang berkualiti.
- dapat meningkat produktiviti.
- majikan bertanggungjawab secara langsung dalam meningkatkan kualiti tenaga pekerjanya.

Isi :

- memberi jaminan keselamatan bagi para pekerjanya...penjagaan, cctv, peralatan
- kebajikan pekerjanya...berkaitan dengan masalah kewangan, tabungan atau dana
- menambah kecekapan / kemahiran / ketrampilan ... kursus, program latihan lanjutan
- program bantuan pekerja... perkhidmatan kaunseling / runding cara untuk pekerja bermasalah
- memberi penghargaan kepada pekerja ... bonus, hadiah, peluang bercuti, kenaikan gaji
- perkhidmatan kesihatan percuma... klinik panel, perlindungan insuran kesihatan
- meningkatkan hubungan erat antara majikan dengan pekerja ... hari keluarga
- menyediakan kemudahan prasarana / infrastruktur di tempat kerja ... pusat asuhan, musalla dll.

Penutup :

- Majikan mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kualiti pekerja.
- majikan dan pekerja perlu saling bekerjasama / bantu-menbantu / bertolak ansur
- organisasi yang mantap dapat membantu kemajuan negara


KERANGKA ESEI BM SEM.1 (KESAN PEPERANGAN)

Image result for peperangan      SOALAN : 

Kini, masyarakat dunia sering terdedah kepada ancaman peperangan yang boleh meninggalkan pelbagai kesan kepada kehidupan sejagat. Jelaskan kesan ancaman peperangan kepada kehidupan sejagat.

Pendahuluan:
Konsep Peperangan : 
-Pertelingkahan / perbalahan membabitkan senjata dan kuasa fizikal antara negara, negeri atau kumpulan kumpulan  bersenjata.
-Banyak punca peperangan telah dikenal pasti.
-Peperangan yang berlaku pada hari ini telah meninggalkan pelbagai implikasi buruk kepada kehidupan masyarakat dunia. 
ISI - Kesan peperangan:
IS 1 : Mengancam nyawa atau hidupan- banyak nyawa orang awam melayang, mengalami kecacatan, mati  akibat penyakit yang mudah merebak

IS 2 : Kemusnahan besar harta benda persendirian/awam - rosak. runtuh, terbakar

IS 3 : Peningkatan pelbagai masalah sosial- tekanan perasaan meningkat dalam kalangan kanak-kanak (menjejaskan pembangunan sumber manusia), peningkatan jenayah (rogol, curi), kegiatan harian teijejas

IS 4 : Pembangunan sektor pendidikan terancam- kadar keciciran meningkat, sekolah atau universiti ditutup dan prasarana pendidikan tidak dapat disediakan

IS 5 : Menjejaskan banyak sektor ekonomi-perindustrian, pertanian,pelancongan, perdagangan (krisis ekonomi- inflasi dan pengangguran)

IS 6 : Krisis makanan dan kesihatan- kurang bahan makanan, ubat-ubatan, kebuluran dan penularan pelbagai penyakit

Penutup:

-Peperangan meninggalkan banyak implikasi negarif kepada kehidupan sejagat.
-Kedamaian, keharmonian dan kesejahteraan sesebuah hidup sesebuah Negara bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin dan rakyat.LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...