Thursday, October 6, 2016

RANGKA ESEI BM SEM.1 (KUALITI TENAGA KERJA)

Image result for majikan dan pekerja
Soalan:

Pekerja yang berkualiti menjadi aset penting kepada sesebuah organisasi dan negara. Setiap majikan memiliki tanggungjawab dalam menjaga kebajikan pekerjanya. Bincangkan fungsi majikan dalam meningkatkan kualiti tenaga kerja di negara kita.

Pendahuluan :

- Konsep tenaga kerja yang berkualiti.
- dapat meningkat produktiviti.
- majikan bertanggungjawab secara langsung dalam meningkatkan kualiti tenaga pekerjanya.

Isi :

- memberi jaminan keselamatan bagi para pekerjanya...penjagaan, cctv, peralatan
- kebajikan pekerjanya...berkaitan dengan masalah kewangan, tabungan atau dana
- menambah kecekapan / kemahiran / ketrampilan ... kursus, program latihan lanjutan
- program bantuan pekerja... perkhidmatan kaunseling / runding cara untuk pekerja bermasalah
- memberi penghargaan kepada pekerja ... bonus, hadiah, peluang bercuti, kenaikan gaji
- perkhidmatan kesihatan percuma... klinik panel, perlindungan insuran kesihatan
- meningkatkan hubungan erat antara majikan dengan pekerja ... hari keluarga
- menyediakan kemudahan prasarana / infrastruktur di tempat kerja ... pusat asuhan, musalla dll.

Penutup :

- Majikan mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kualiti pekerja.
- majikan dan pekerja perlu saling bekerjasama / bantu-menbantu / bertolak ansur
- organisasi yang mantap dapat membantu kemajuan negara


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...