Tuesday, October 18, 2016

SEMANTIK SEKILAS LALU.


 
*SEMANTIK*

πŸ“ Konsep penting

Kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa, dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan
»»»»»»»»»»»»»

*Denotatif* dan *konotatif*

Denotatif - makna sebenar/makna asal/makna tersurat bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Sejenis haiwan


Konotatif - makna tersirat/makan tambahan bagi sesuatu perkataan/frasa

Contoh :- kumbang

Merujuk kepada lelaki/jejaka
»»»»»»»»»»»»»

*Konsep, perkataan, dan rujukan*

Hubung kait antara konsep atau makna sesuatu perkataan, lambangnya, dengan benda atau perkara yang dirujuk

πŸ”Ό Rajah Segi Tiga Semiotik

Lambang - *L*aju
Konsep - *K*au
Benda - *B*erlari


❣Hubungan antara lambang/perkataan dengan konsep/makna bersifat langsung

❣hubungan antara konsep/makna dengan rujukan/benda bersifat langsung

❣hubungan antara bunyi/lambang dengan rujukan/objek bersifat tidak langsung (garis putus²)
»»»»»»»»»»»»»»»

*Perkaitan makna dari segi leksikal*

1) sinonim
2) antonim
3) hiponim
4) homonim
5) meronim
6) polisemi

●●●●●●●●●
SINONIM

πŸ’ Perkataan/frasa yang maknanya *sama* dan *hampir sama* dengan perkataan atau frasa yang lain

Contoh :- bersih bersinonim dengan *tidak dicemari*

πŸ’ bersifat 2 hala

πŸ’ ada kalanya kata² yang bersinonim tidak mempunyai kesamaan makna seratus peratus ( berbeza mengikut konteks ayat)

Contoh :- terpekik, melolong, bertempik, menjerit

πŸ‘†πŸ» hampir sama tetapi berbeza mengikut konteks ayat
●●●●●●●●●●

ANTONIM

 πŸŠ berlawanan makna

🍊 bersifat 2 hala

🍊 terdapat banyak pada golongan adjektif

Contoh :- kasar berlawanan dengan halus
●●●●●●●●●

HIPONIM

🍬 item² linguistik yang perkaitannya dapat dilihat dari sudut umum dan khusus

🍬 hubungan 1 hala

🍬 superordinat + subordinat

Contoh :-

Superordinat -> baju
Subordinat -> baju kurung, baju melayu etc
●●●●●●●●

HOMONIM

πŸ‡perkataan/ungkapan yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza maksud

Contoh :- Daki (kotoran), daki ( perbuatan memanjat)

Homonim meliputi homofon dan homograf

πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

HOMOFON (bunyi)

πŸ‡ Sama bunyi, berbeza ejaan, makna berbeza

Contoh :- kuota (bilangan maksimum yang diperuntukkan), kota (bandar)

HOMOGRAF

πŸ‡Sebutan berbeza, ejaan sama, makna berbeza

Contoh :- perang (perkelahian), perang (warna kuning-kekuningan)
●●●●●●●●●

MERONIM

🌢 sebahagian daripada sesuatu keseluruhan yang lebih besar

🌢 holonim (keseluruhan)dan meronim

Contoh :- holonim ( komputer), meronim kepada komputer ialah, monitor, CPU, tetikus dan pemacu kilat USB


Perbezaan meronim dan hiponim
πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

🌢 meronim lebih kepada bahagian² benda

🌢 hiponim lebih kepada jenis2 sesuatu benda
●●●●●●●

POLISEMI

🍀 perkataan yang memiliki banyak makna tetapi berbeza apabila digunakan dalam konteks/ayat yang berlainan

Contoh :- *KERING*

> Tidak berair
> tidak basah atau lembap
> tidak mendapat hujan yang agak mencukupi
> tidak berwang
●●●●●●●●

PERUBAHAN MAKNA

1) Perluasan makna

πŸ₯ perkataan yang asalnya mendukung makna yang khusus, diberikan makna yang lebih bersifat umum

Contoh :- JAMBU

Makna asal > sejenis buah

Tetapi di luaskan makna kepada cantik/lawa

2) penyempitan makna

πŸ• perkataan yang asalnya memiliki makna yang umum tetapi kemudiannya makna kata itu menjadi lebih khusus


Contoh :- USTAZAH

makna asal > guru wanita


Tetapi disempitkan makna itu dan gelaran ustazah itu hanya kepada guru wanita yang mengajar subjek Pendidikan Islam
※※※※※※※

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...