Wednesday, April 27, 2016

SOALAN ULANGAN SEM. II BAHAGIAN B (2014/2015)
SOALAN  ULANGAN  BAHASA MELAYU P.II  TAHUN 2014


Bahagian B [30 markah]
Jawab semua soalan.
331. 

  Untuk menentukan cara belajar yang lebih berkesan, ada pelbagai cara dilakukan oleh pelajar. Ada pelajar semata-mata bergantung pada guru, ada yang berdikari, dan ada pula pelajar yang suka berbincang dengan rakan-rakan mereka.                  Apakah bentuk kata dan golongan kata bagi perkataan bergaris dalam petikan di atas?

Perkataan

Bentuk kata

Golongan kata

(a) belajar

…………………………………..

…………………………………..

(b) rakan-rakan

………………………………….

…………………………………...


      
                                                                                                                                    [4]


32.
 

                                


 


                    I       Amir keluar dari dalam bilik.
                  II     Perigi di bawah pokok itu dalam.
                  III    Mereka bermesyuarat dalam keadaan tenang.


           Apakah fungsi kata dalam pada ayat I, II dan III di atas?


(a)    I: ...……………………………………………………………………………………
[1]
(b)   II:……………………………………………………………………………………..
[1]
(c)    III:…………………………………………………………………………………….
[1]33.  Bina satu ayat yang menggunakan perkataan yang mengandungi apitan ke-…-an sebagai.
(a)    kata nama
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                           [1]
(b)   kata kerja
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                           [1]
(c) kata adjektif
      ……………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………
                                                                                                                                 [1]

34.  (a) Apakah hukum D-M?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                 [1]
(b) Berikan satu contoh frasa yang binaanya mematuhi hUkum D-M.
………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                 [1]
(c) Berikan satu contoh frasa yang binaanya menunjukkan kekecualian daripada hukum D-M.
…………………………………………………………………………………….
[1]

35. 
           
                         Rakan-rakan mereka dari Perlis sedang duduk di bawah pokok.

                 Apakah subjek dan predikat bagi ayat di atas?

(a)    Subjek: ……………………………………………………………………….
[1]
                  (b) Predikat: ………………………………………………………………………
                                                                                                                                                [1]


36.  Bina satu frasa sendi nama berdasarkan setiap binaan yang berikut:

(a)    Kata sendi nama + frasa nama
……………………………………………………………………………….
                                                                                                                     [1]
(b)   Kata sendi nama + kata arah + frasa nama
……………………………………………………………………………….
                                                                                                                     [1]
(c)    Kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan
……………………………………………………………………………….
                                                                                                                     [1]

37.

                 Jika Asmah tidak dating petang ini, saya akan ke rumahnya
                 untuk  bertanyakan berita tentang keadaan ibunya. 


                Asingkan ayat di atas kepada klausa bebas dan klausa tak bebas.
(a)    Klausa bebas
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                   [1]
(b)   klausa tak bebas
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                   [2]38.  Baca petikan yang berikut dan kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan.                                                                                                                 [9]

Walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum sering pihak sekolah tekankan, namun terdapat sebahagian besar  pelajar tidak berminat untuk menyertainya. Pelajar kurang meminati aktiviti kokurikulum kerana mereka beranggapan aktiviti tersebut membuang masa. Mereka lebih berminat dengan aktiviti yang tidak berfaedah, seperti melepak di pusat beli-belah. Mereka tidak sedar bahawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh selain memmupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Dengan lain perkataan, aktiviti kokurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar.

SOALAN ULANGAN BAHASA MELAYU P. II TAHUN 2015Bahagian B [30 markah]
Jawab semua soalan.
31.    

                     Jenis Morfem Terikat :

                         -  Satuan

                         -  X

                         -  Y

                                                                                                                                                            ( Contoh: X  ke-….-an)
                                                                                                      
(a)    Berikan jenis morfem terikat bagi X dan Y.                                                         [2]

(i)                 X: …………………………………………..
(ii)               Y: …………………………………………..

(b)   Berikan satu contoh morfem terikat bagi Y.                                                        [1]

……………………………………………………………………………………..
3       

3      32.        
                                        Proses Morfologi : 
                      
                                                       +  Pengimbuhan

                                                       +  Penggandaan

                                                       +  Pemajmukan

                                                       +  X                                                                                                             

                                          
(a)    Apakah X?                                                                                                                        [1]
…………………………………………………………………………………….

(b)   Nyatakan satu cara pembentukan kata yang terhasil melalui X dan berikan satu contoh perkataannya.                                                                               [2]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3  33.  Bina satu ayat yang menunjukkan:
(a)    Kata maha sebagai imbuhan                                                                                 [1]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(b)   Kata maha senagai kata penguat                                                                          [1]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3       34.  Berikan konsep ayat                                                                                                    [3]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3       35.                          


                             Anak gadisnya yang kecil molek itu gemar mengulang kaji pelajaran
                            dengan bersendirian di biliknya .             


        Tulis klausa yang membina ayat di atas dan namakan jenisnya.

(a)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2]
(b)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2]
(c)    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2]


3    36.  Tukarkan ayat aktif transitif yang berikut kepada ayat aktif transitif yang mengandungi satu objek.
(a)    Pengasuh itu memberi bayi susu.                                                                          [1]
………………………………………………………………………………………

(b)   Azimah mengirimi ayahnya wang RM300.                                                          [1]
………………………………………………………………………………………


3  37.   
X
Pokok rambutan dipanjat oleh mereka berdua
Y
Nenek memasak nasi lemak untuk kami sekeluarga

Apakah jenis proses penyusunan semula bagi ayat X dan Y?
(a)    X: ………………………………………………………………………………….
[1]
(b)   Y: ………………………………………………………………………………….
[1]

3  38.  Baca petikan yang berikut dan kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan.                                                                                                                      [9]

Tidak dapat dinafikan bahawa produk kecantikan menarik perhatian kebanyakan wanita. Antara produk yang paling mendapat sambutan ialah produk yang dirumus khusus untuk pelangsingan badan dan produk anti-penuaan. Kebanyakan wanita sanggup menghabiskan wang ringgit semata-mata untuk membeli produk tersebut. Mereka mudah terpengaruh dengan iklan-iklan yang sering disiarkan melalui media massa. Daripada beberapa kajian jelas menunjukkan bahawa industri kosmetik akan terus berkembang pesat dengan adanya sokongan padu daripada golongan tersebut. *Beberapa soalan telah diolah semula.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...