Tuesday, October 14, 2014

CATATAN RINGKAS TENTANG LARAS BAHASA.


LARAS BAHASA

1. Def. laras bahasa : ialah gaya atau cara penggunaan bahasa.

2. Ciri-ciri laras bahasa yang paling utama ialah:
   
    a. perbendaharaan kata
    b. susunan ayat dan frasa

3. Penggunaan laras yang berbeza berdasarkan :

     a. situasi persekitaran - rasmi atau tidak rasmi
     b. cara penyampaian  - secara lisan atau tulisan
     c. perhubungan social dan peribadi - contohnya di sekolah dan di rumah
     d. bahan yang diperkatakan
     e. fungsi-fungsi social

4.  Laras Bahasa:

     a.  Laras sains dan laras ekonomi (laras akademik):
          - kematangan dan keintelektualan,
          - istillah khusus
          - dan ketepatan.

     b.  Laras sukan (laporan):

          - bahasa ringkas dan mudah difahami,
          - tatabahasa / nahu tidak penting,
          - mementingkan keringkasan, ketepatan dan kejituan.

     c. Laras undang-undang :

         - ketepatan, kepersisan,
         - istillah Inggeris digunakan ubtuk ketepatan,
         - binaan ayat yang panjang.

     d.  Laras sastera :

         - bahasa kreatif dan imaginative
         - bahasa puitis dan hidup
         - gaya penulisan pelbagai dan
         - bahasa tersirat.

    e.  Laras agama :

         - berunsur nasihat,
         - digunakan dalam majlis agama seperti khutbah jumaat,
         - menggunakan ayat-ayat quran, hadis dan sebagainya yang berkaitan.


##PERINGATAN UNTUK CALON:

    * Untuk menjawab soalan struktur, calon digalakkan selalu melatih diri membina wacana berdasarkan setiap laras bahasa.


"SELAMAT BELAJAR"

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...