Thursday, January 29, 2015

SOALAN STRUKTUR BAHASA MELAYU P.II.

Jawab Soalan Berikut:

1.       (i)  Kehijau-hijauan, besar-besaran
   
          (ii)  kura-kura, labi-labi

          (iii) anak-anak, budak-budak

(a) Apakah jenis kata ganda bagi pasangan kata (i), (ii) dan (iii) ?

(b)  Apakah maksud penggandaan bagi pasangan kata (i), (ii) dan (iii).

(c)  Bina satu ayat yang mengandungi kata ganda yang membawa maksud " perbuatan yang berulang-ulang."


2. Jelaskan proses pembentukan kata terbitan majmuk di bawah :

    (i)  daya serapan                            (ii) mengemaskinikan


3. Mengapakah awalan meN- apabila bergabung dengan kata proses menjadi memproses bukan memeroses ?


4.  Nyatakan istillah bagi bagi pernyataan di bawah :


     (a) Unit tatabahasa terkecil yang mempunyai makna

     (b)  Ciri bunyi yang terhasil apabila imbuhan disatukan dengan kata dasar.


5.  Terangkan dua cara pembentukan akronim dan berikan contoh bagi setiap satu cara tersebut.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...