Saturday, July 20, 2013

SOALAN STRUKTUR BAHASA MELAYU SEMESTER 3.


1.Berikan definisi idiolek ?

2.Terdapat beberapa perbezaan antara sesuatu dialek dengan dialek yang lain. Nyatakan 3 aspek perbezaan tersebut.

3. Apakah perbezaan antara bahasa bebas dengan bahasa terkawal ?

4. Alihkan petikan di bawah kepada bahasa terkawal.
 
   " Seandainya YB suka tolong rakyat, sudah tentu rakyat suka dia."

5. Nyatakan 2 perkataan yang sinonim dengan kata daif.

6. Bina 2 ayat daripada satu perkataan yang bersifat polisemi. Ayat tersebut mestilah menunjukkan makna yang berlainan bagi perkataan tersebut.

7. Nyatakan maksud perumpamaan berikut :

    a) Seperti udang direbus                  b) Seperti sutera dalam lukisan.

8. Berikan maksud ungkapan "bertatasusila."

9. Nyatakan ungkapan sopan bagi bagi ungkapan di bawah:

    a) Kencing    b) Jamban    c) Mampus    d) Bunting

10. Berikan 2 peribahasa yang mempunyai maksud yang sama dengan peribahasa :

     "Seperti panji-panji ditiup angin."

*semak cadangan jawapan akan datang...

1 comment:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...