Sunday, July 21, 2013

CONTOH BORANG SOAL SELIDIK.

Borang Soal Selidik Mengenai Kecelaruan Bahasa Melayu Dikalangan Pelajar

1)      Umur :

2)      Jantina :Lelaki (    )          Perempuan (   )

3)      Bangsa :Melayu (    )          India (    )          Cina (    )          Lain-lain (    )

4)      Tempat tinggal :      Bandar (    )          Luarbandar (    )


Faktor Yang Menyebabkan Kecelaruan Bahasa Melayu Dikalangan Pelajar

1.      Adakah anda seorang penutur bahasa Melayu di rumah?
(     )YA                 (     )TIDAK

2.      Adakah anda penutur bahasa Melayu mengikut dialek negeri?
(     )YA                 (     )TIDAK

3.      Adakah anda menggunakan loghat negeri anda di dalam percakapan harian anda?
(     )YA                 (     )TIDAK

4.      Adakah anda menggunakan bahasa rojak atau bahasa ringkasan semasa berinteraksi sesama rakan?
(     )YA                 (     )TIDAK

5.      Adakah anda merasakan bahawa media massa adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada pencemaran bahasa?
(     )YA                 (     )TIDAK

6.      Adakah anda gemar menonton cerita yang menggunakan alih bahasa?
(     )YA                 (     )TIDAK

7.      Adakah anda sedar sarikata yang dipaparkan di media elektronik mempunyai banyak kesalahan bahasa?
(     )YA                 (     )TIDAK

8.      Adakah anda terpengaruh dengan sarikata yang dipaparkan di media elektronik tersebut?
(     )YA                 (     )TIDAK

9.      Adakah anda berpendapat bahawa dialog yang digunakan dalam drama/filem mempunyai istilah-istilah bahasa Melayu yang tidak sesuai?
(     )YA                 (     )TIDAK

10.  Adakah anda menggunakan dialog yang dipaparkan di dalam drama/filem dalam percakapan harian anda ?
(     )YA                 (     )TIDAK

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...