Monday, July 29, 2013

SOALAN STRUKTUR BAHASA MELAYU PENGGAL 3.1. Nyatakan dua unsur paling penting penanda wacana dalam penulisan ilmiah.

2. "Pintu diketuk. Adik membukanya."
     
     Ungkapan di atas jelas memperlihatkan wacana itu mengandungi ...............................

3. Nyatakan 2 persamaan antara ciri laras iklan dengan retorik pemujukan.


4.  Laras X  - biasanya menggunakan binaan ayat yang panjang.
                   - menggunakan istillah khusus.
                   - makna kosa katanya terbuka kepada interpretasi.

     Berdasarkan penyataan di atas, jelaskan secara ringkas laras X.

5. Nyatakan 2 perbezaan yang ketara antara bahasa istana dengan bahasa mesra serta berikan contohnya.

6. Ali  - PhD
          - Tan Sri
          - Datuk
          - Profesor
          - Haji

     Nyatakan rujukan kehormat bagi Ali.

7. Huraikan secara ringkas pendapat Zaaba tentang sebab utama penggunaan kiasan dalam kesantunan      
     berbahasa.

8. Apakah yang menentukan perbezaan penggunaan kata ganti nama diri orang pertama 'aku, saya, patik dan beta.'

9.      Anak Enggang di ranting mati,
         Patah ranting terbanglah ia,
         Anak dagang tak lama di sini,
         Habis musim pulanglah ia.

Nyatakan peribahasa beserta dengan maksudnya yang boleh dikaitkan dengan puisi di atas.

10. Berikan peribahasa yang sama maksudnya dengan peribahasa 'antan patah lesung hilang.' 


                =  BAGAIMANA DITANAM, BEGITULAH DITUAI=

3 comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...