Monday, June 17, 2013

CONTOH KARANGAN LAPORAN.
SOALAN:
Penyertaan Orang Kurang Upaya atau Orang  Kelainan Upaya (OKU)  dalam sektor awam 
masih kurang.Sebagai pegawai kanan di Kementerian Sumber Manusia, anda diminta 
menyediakan satu laporan tentang faktor-faktor kurangnya penyertaan OKU dalam sektor 
awam dan mengemukakan langkah untuk mengatasinya. Sediakan laporan itu selengkapnya.


Laporan tentang  Faktor-faktor Kurangnya Penyertaan OKU 
dalam Sektor Awam dan Langkah untuk Mengatasinya

1.0           Pendahuluan

.    Konsep OKU – golongan istimewa/tidak normal. Dahulu dikenali sebagai
     orang cacat tetapi kini  - Orang Kurang Upaya/Orang Kelainan Upaya.
.    Halangan tertentu menyebabkan mereka gagal menyertai sektor awam.
.    Laporan ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor dan langkah untuk
     mengatasinya.

2.0           Faktor Kurangnya Penyertaan OKU dalam Sektor Awam

2.1           Ibu bapa tidak menghantar anak-anak ke sekolah – sikap
           ibu bapa yang malu mendedahkan keupayaan anak-anak 
           mereka yang cacat – anak-anak tidak mempunyai kelulusan.
2.2           Sikap masyarakat yang memandang rendah  golongan 
          OKU – menganggap OKU tidak mampu melakukan kerja. 
          Orang ramai mempertikaikan keupayaan OKU dari segi 
           mental dan fizikal.  
2.3           Dasar agensi kerajaan yang kurang membuka peluang penyertaan
           kepada OKU dalam semua bidang pekerjaan.
2.4           Pengabaian atau kurang prihatin kerajaan terhadap OKU –
           terpaksa mengeluar kos yang banyak  untuk menyediakan 
           kemudahan kepada OKU.
2.5           Rasa rendah diri OKU – malu untuk bersaing dengan 
           rakan-rakan lain.3.0           Langkkah-langkah untuk Mengatasinya

3.1           Kerajaan perlu memperbanyak kempen tentang OKU untuk
           memberi kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat.
           Ibu bapa dan masyarakat perlu bersifat terbuka terhadap 
           OKU – tidak memandang rendah terhadap keupayaan mereka.    
3.2           Kerajaan perlu menyediakan lebih banyak kemudahan kepada 
          OKU untuk menggalakkan penyertaan mereka, misalnya dalam 
           bidang pendidikan dan perkhidmatan.
3.3           Kerajaan harus menggubal dasar yang khusus untuk golongan ini – 
           membolehkan mereka meyertai sektor awam. Contohnya ,
           mewujudkan peluang pekerjaan yang sesuai.
3.4           Mewujudkan kerjasama antara pertubuhan bukan kerajaan (NGO) 
          dan kerajaan yang mewakili OKU bagi memenuhi keperluan 
           berdasarkan kemahiran OKU.

4.0           Penutup

.   Semua pihak perlu member perhatian kepada OKU supaya golongan 
    ini mendapat hak yang sama dan tidak terpinggir.
.   Penyertaan mereka dalam sektor awam bpleh memberi gambaran 
    positif terhadap dasar kerajaan dan sesuai dengan cabaran yang 
    terkandung dalam Wawasan 2020.  


Laporan disediakan oleh,                                                                          Tarikh:


Tandatangan
(NAMA DALAM HURUF BESAR)
Jawatan  

1 comment:

  1. alhamdulillah setelah sekian lama mencari akhir nya jumpa juga

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...