Monday, May 16, 2016

BIAR LAMBAT, JANGAN TAK DAPAT.


Image result for slow but sure
1.Cari contoh kata prafrasa dan pascafrasa.

   Indah betul Pekan Sedili,
      Tempat orang menjual ikan,
Dapat bakul berisi cili,
   Memang tak habis kalau dimakan

2.Berikan satu contoh KA yang menerima akhiran pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi dan bina     satu ayat tunggal dari kata tersebut.

3.Bina ayat yang yang mengandungi KKTT:

          (a) tanpa pelengkap
          (b) berpelengkap
          (c) berpenerang

4.Nyatakan perbezaan antara apitan meN…-I dan meN…-kan serta bina satu ayat yang dapat menunjukkan perbezaan tersebut?

5.Berikan satu contoh frasa eksosentrik berdasarkan binaan KA+KA dan KA+KN.

6. “Jejaka   tinggi lampai   itu pemain bola sepak pasukan Kelantan.”

     Nyatakan fungsi frasa “tinggi lampai” dalam ayat di atas.

7.Apakah maksud proses :

          (a) peluasan
          (b) pengguguran
          (c) penyusunan semula

8.Bina ayat yang mengandungi KK berapitan ke-…-an yang membawa maksud:

          (a)  ditimpa akibat atau kesan sesuatu
          (b)  berlaku sesuatu seperti yang dimaksud oleh kata dasar

9.Jelaskan persamaan dan perbezaan antara ayat dasar dengan ayat tunggal.

10. Bina ayat yang mengalami proses pengguguran :

      (a) Pengguguran FN sebagai inti FN subjek
      (b) Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk

11.Bina satu ayat bagi jenis ayat Tanya berikut:

         (a) Ayat tanya terbuka
         (b) Ayat tanya tertutup

12.Nyatakan perbezaan antara KKT dengan KKTT.

13.Bina satu ayat yang mengandungi objek tepat dan objek sipi.

14.Bina satu ayat bagi mewakili yang berikut di bawah:

     (a) Pendepanan FK
     (b) Pendepanan FA

15.Bina FN yang binaannya seperti berikut :

    (a) inti + penerang nama kegunaan
    (b) inti  + penerang nama perkara
    (c) inti  + penerang nama penyambut

16.Nyatakan perbezaan antara singkatan dengan akronim.

17.Berikan cara penulisan akronim beserta dengan contohnya sekali.

18.Nyatakan dalam bentuk konstituen terdekat bagi ayat berikut:

     (a) Beruk Mat Yeh sedang panjat pokok.
     (b)Mat Yeh, beruk sedang panjat pokok.

19.Bina rajah pohon berdasarkan ayat di bawah:

    (a) Mamat dan Minah sangat ceria.

20.Bina ayat pasif berdasarkan pernyataan di bawah:

    (a) dengan imbuhan KK pasif ‘ter’
    (b) dengan imbuhan ‘di’ bukan KGN diri orang ketiga
    (c) dengan kata ‘kena’ yang hadir sebelum KK


21. Cari kesalahan bahasa, sebab kesalahan dan perbetulkan kesalahan tersebut.


Institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sektor pengajian tinggi negara dari segi penyediaan peluang pengajian dan penjimatan pertukaran wang asing. Pengalaman luas IPTS dalam mengadakan beberapa program pendidikan telah membuka peluang untuk IPTS melaksanakan program kerjasama, sama ada dengan institusi pengajian tinggi awam (1PTA) mahupun dengan institusi pengajian tinggi luar negara. Sehubungan itu, Malaysia telah dianggap sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Rakyat Malaysia yakin IPTS mampu berganding bahu dengan IPTA dalam memartabatkan pendidikan negara.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...