Thursday, April 2, 2015

PENGGOLONGAN DAN KONSTRUKSI AYAT.


         ULANGKAJI LATIHAN PEMBASAHAN MINDA.
      enam belas - r ancangkan jadual ulangkaji setahun
1.      Cuba anda senaraikan 3 ciri ayat.

2.      Cuba anda nyatakan 3 konstituen penting yang membentuk ayat.

3.      Nyatakan dengan jelas 3 ciri klausa.

4.      Berikan 3 ciri frasa dengan jelas.

5.      Apakah yang dimaksudkan dengan konstituen ayat serta berikan contohnya.

6.      Jelaskan apakah fungsi subjek dan predikat yang terdapat dalam sesebuah ayat.

7.      Apakah yang dimaksudkan dengan keterangan.

8.      Nyatakan 3 ciri ayat dasar.

9.      Nyatakan 4 pola ayat dasar serta berikan contoh ayat dasar tersebut.

10.   Berikan maksud ayat terbitan.

11.   Bina 2 contoh ayat terbitan serta dengan huraiannya.

12.   Nyatakan 2 bentuk ayat.

13.   Nyatakan 3 ciri ayat tunggal.

14.   Nyatakan 3 jenis ayat majmuk dan berikan contoh setiap satunya.

15.   Senaraikan 4 jenis ayat dalam Bahasa Melayu.

16.   Jelaskan perbezaan antara ayat susunan biasa dengan ayat songsang.

17.   Berikan contoh ayat songsang dan huraikan.

18.   Nyatakan perbezaan ayat aktif dengan ayat pasif.

19.   Nyatakan 3 ciri frasa.

20.   Apakah yang dimaksudkan dengan frasa endosentrik dan frasa eksosentrik.

21.   Jelaskan perbezaan antara frasa utama dan frasa bkan utama.

22.   Nyatakan jenis-jenis frasa dan berikan contohnya.

23.   Apakah perbezaan antara inti dengan penerang dalam ayat.

24.   Berikan 3 ciri frasa keterangan serta nyatakan contohnya.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...