Sunday, November 10, 2013

SOALAN STRUKTUR BAHASA MELAYU STPM PENGGAL 3.Jawab semua soalan.                                                                                                                  

1    Wacana ialah unit bahasa yang terdiri daripada                                                                    
 ..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... [2]


2 
Hati Faizal dan Syamimi terasa gembira. Mereka bersetuju untuk berkahwin. Berita ini harus segera disampaikan kepada orang tua mereka di kampung. Mereka akan ke sana hujung bulan ini.


      Nyatakan ciri-ciri wacana yang terdapat dalam ayat di atas

             ...............................................................................................................................................
     
      .......................................................................................................................................... [2]

3    Retorik ialah ..........................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................[2]                               
 4    Tulis sebuah wacana yang menepati teknik penyampaian idea secara deduksi. Panjang

wacana tidak lebih daripada 30 patah perkataan.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................[3]

5    Jelaskan konsep variasi bahasa

          ..................................................................................................................................................

           .................................................................................................................................................         
            .............................................................................................................................................. [2]

6    (a)  Jelaskan unsur pemulukan dan unsur pendinaan dalam bahasa istana

.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ [2]
     
(b)  Berikan satu contoh untuk setiap yang berikut

Unsur Pemulukan
Unsur Pendinaan
Ungkapan Rutin


[3]

7     (a)  Laras bahasa ialah

........................................................................................................................................              
........................................................................................................................................

....................................................................................................................................[2]

       (b)   Berikan dua ciri laras papan tanda

........................................................................................................................................              
....................................................................................................................................[2]

8    Jelaskan maksud semantik

              ................................................................................................................................

              ...............................................................................................................................[2]
9    (a)  Jelaskan perbezaan antara makna denotatif dengan makna konotatif

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... [2]
       
        (b)      Bina dua ayat daripada satu perkataan yang mempunyai makna konotatif dan  denotatif bagi menjelaskan perbezaannya.

........................................................................................................................................

................................................................................................................................... [2]


10    Jelaskan kata  basikal  dari segi

(i)       Konsep ......................................................................................................................[1]

(ii)     Perkataan .................................................................................................................. [1]

(iii)   Rujukan......................................................................................................................[1]


11   Bina satu rajah bagi menggambarkan hubungan antara superordinat yang sesuai dengan hiponimnya.


                                                                                                                                                 [5]

12   (a)  Berikan dua contoh perkataan yang telah mengalami perubahan dari segi peluasan makna                    
..................................................................................................................................[2]

(b)  Berikan dua contoh perkataan yang telah mengalami perubahan dari segi penyempitan makna

 ..................................................................................................................... [2]

13  Jelaskan maksud pragmatik                                                                                                   
                                                         
................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... [2]

14  Jelaskan konsep kesantunan berbahasa
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................[2]   
15   Ciri-ciri kesantunan berbahasa dapat dilihat berdasarkan
(i)                 ..................................................................................................................................
(ii)               ..................................................................................................................................
(iii)             ..............................................................................................................................[3]  


1 comment:

  1. ni soalan percubaan dari negeri mana ye?
    soalan objektif ada x?

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...