Monday, April 25, 2011

BAHASA MELAYU STPM

 NOTA RINGKAS.


Anies Imran

MORFEM
 (Unit terkecil dalam tatabahasa)
-Ada 2 kategori mofem iaitu:

a) Morfem bebas

-Boleh berdiri sendiri sebagai satu kata  (saya,makan)
-Dapat berfungsi sebagai ayat minimal.
-Merupakan kata tunggal
b) Morfem terikat
-Tidak boleh berdiri sendiri, hanya wujud bersama morfem bebas (imbuhan : awalan.akhiran, apitan, sisipan)
-Kata akar (bentuk kata yang belum diberi apa-apa imbuhan) cth. tawa = ke+tawa , tani = pe+tani, kejut = ter+kejut, tapa = pe+tapa                                                                                                

 BENTUK  KATA

1.KATA TUNGGAL   ( Tidak menerima imbuhan. Ada 2 jenis kata tunggal iaitu kata tunggal dengan satu suku kata dan kata tunggal dengan 2 suku kata atau lebih)
 Contoh:cat,stor, aib,sana,cuaca,lari,iklim, kolej, senapang

 2.KATA TERBITAN  (menerima imbuhan awalan,akhiran, apitan atau sisipan pada kata dasar)
 Contoh: berlari, dimakan, menjala, pencuri, terjatuh, rujukan, kegelapan, pendapatan,
Gemilang, seruling.

 3.KATA MAJMUK (merangkai dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu dan lazim  
 nya dieja terpisah kecuali bentuk kata majmuk yang telah mantap  serta tidak boleh menerima  sebarang sisipan.)
Contoh: air hujan, setiausaha, jalan raya, pilih kasih, kaki bangku, garis pusat, pita suara

 4.KATA GANDA (mengulang kata dasar. Ada 3 bentuk kata ganda iaitu  penuh, separa dan berentak)
 Contoh: tiba-tiba, kura-kura, lauk-pauk, cerai-berai, jejari, dedaun, kayu-kayan, saudara-mara


...BERSAMBUNG.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...