Thursday, June 23, 2016

SOALAN MENCUIT MINDA BM SEM. I


Image result for memanas minda 
1. Sila nyatakan cabang-cabang yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia.
2. Bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia adalah terdiri daripada keluarga mana?
3. Bagaimanakah kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan Sriwijaya dapat dibuktikan ?
4. Nyatakan bahasa yang tergolong dalam subkeluarga bahasa Nusantara.
5. Nyatakan bahan bukti catatan perkataan yang ada kaitan dengan dengan konsep 'Melayu'.
6. Nyatakan batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu kuno yang ditulis pada akhir abad ke-7.
7. Berikan : a) awalan bahasa Melayu kuno
                  b) bunyi konsonan yang diaspirasikan
8. Senaraikan batu bersurat yang bertulisan Palava dan Nagiri.
9. Nyatakan ciri-ciri bahasa Melayu klasik.
10.Nyatakan fungsi bahasa Melayu klasik.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...