Monday, August 17, 2015

PERATURAN PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH.

Cara Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah Sem. 3:

(a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara berkumpulan hendaklah dibentangkan oleh setiap ahli mengikut bahagian masing-masing.

(b) Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama 5 hingga 10 minit. Bagi setiap kumpulan, masa untuk sesi soal jawab pula diperuntukkan selama 5 hingga 10 minit

(c) Dalam sesi soal jawab, semua ahli kumpulan wajib menjawab soalan. Soalan hendaklah dibuka kepada semua ahli kumpulan untuk dijawab.

(d) Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku

(e) Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti power point. LCD, OHP, kertas mahjong. atau Iain-Iain untuk memaparkan isi penting sahaja.

(0 Calon tidak dibenarkan membaea keseluruhan teks daripada hasil kajian

(g) Semangat kerja berpasukan hendaklah jelas kelihatan semasa pembentangan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...