Monday, October 5, 2015

SOAL JAWAB TENTANG BAHASA ISTANA

Bahasa Istana


Soalan 1
---------
Berikan satu contoh bagi setiap perkara berikut:
i. Pendinaan (1m)

*Patik pacal yang hina

ii. Pemulukan (1m)

*Duli Yang Di-Pertuan

iii. Ungkapan rutin (1m)

*Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun

Soalan 2
---------
Bina satu contoh ayat bagi setiap perkara berikut:
i. Pendinaan (1m)

*Patik pacal yang hina datang mengadap.

ii. Pemulukan (1m)

*Duli yang dipertuan berkenan untuk mencemar duli ke majlis itu.

iii. Ungkapan rutin (1m)

*Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun, patik pacal yang hina datang
mengadap.

Soalan 3
---------
Bina satu contoh ayat yang menggabungkan Pendinaan, Pemulukan, dan Ungkapan rutin (3m)

*Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun, patik pacal yang hina datang mengadap Duli Yang di-Pertuan

Soalan 4
---------
Bina satu contoh ayat yang menggabungkan pendinaan dan pemulukan.

*Patik pacal yang hina datang mengadap duli yang dipertuan

Soalan 5
----------
Berikan satu perbezaan antara pendinaan dan pemulukan. (2m)

*Pendinaan ialah perbuatan merendahkan diri semasa berkomunikasi dengan raja manakala pemulukan merupakan perbuatan menyanjung raja atau meletakkan raja pada kedudukan paling tinggi.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...