Wednesday, July 25, 2012

APA ITU HARTA INTELEK ?Harta intelek adalah merujuk kepada hak eksklusif sesuatu penciptaan yang dilindungi di bawah undang-undang berkaitan. Di bawah pemilikan itu, pencipta sesuatu produk mempunyai hak mutlak terhadap pelbagai aset nyata dan juga tidak nyata yang dihasilkan. Produk terbut termasuklah muzik, karya seni kreatif, perkhidmatan, reka bentuk dan sebagainya.
Secara dasarnya, harta intelek boleh dibahagikan kepada kategori hak cipta, paten, cap dagangan dan rahsia perdagangan.
Penguatkuasaan undang-undang harta intelek sebenarnya dapat meningkatkan tahap ekonomi dan inovasi sesebuah negara. Hal ini demikian kerana, undang-undang harta intelek menjadi faktor penting mempengaruhi pelaburan perniagaan asing.
Di Malaysia, harta intelek dilindungi oleh undang-undang seperti Akta Cap Dagangan 1976, Akta Paten 1983, Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Rekabentuk Ciptaan Industri 1996.
Bagi peringkat antarabangsa pula, China, Korea Selatan dan Jepun adalah di antara negara yang berada di tempat 10 teratas paling banyak memfailkan paten.

Sumber:
istidokmy


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...