Sunday, May 8, 2011

BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN TANDA BACA.


A. Konsonan

a. Konsonan adalah bunyi-bunyi selain bunyi-bunyi vokal. Ketika menghasilkannya udara yang keluar dari paru-paru mengalami sekatan, halangan,rintangan, geseran, sisian, getaran atau sempitan di rongga mulut, hidung dan rongga tekak oleh alat artikulator.

b. Udara tersekat di bibir mulut, gigi-gusi lelangit keras, lelangit lembut, dan anak tekak (glotis).

c. Ketika dihasilkan, udara dari paru-paru akan menghasilkan sekatan di rongga mulut, tekak dan hidung.

d. Ada 18 konsonan asli dan 9 konsonan pinjaman.

e. Ada 12 bunyi bersuara : b, d, g, j, m, n, ny, ng, r, l ,w, y.

f. Ada 6 bunyi tidak bersuara : p, t, k, s, h, c.

g. 9 bunyi konsonan yang dapat hadir pada awal, tengah, dan akhir perkataan asli bahasa Melayu iaitu:
     [p], [t], [m], [n], [ng], [s], [h], [r], [l].

h. Konsonan [b], [d], [g], [c], [j], [ny], [w], dan [y] tidak dapat hadir pada akhir kata asli bahasa
    Melayu.

i. Bunyi  konsonan asli terdiri daripada,\;

- Bunyi letupan (Plosif)
- Bunyi letusan (Afrikat)
- Sengauan (Nasal)
- Geseran (Frikatif)
- Sisihan (Lateral)
- Getaran (Tril)
- Bunyi separuh vokal (Geluncuran)

B. BUNYI KONSONAN

1. Bunyi Letupan.
    - Terdapat 7 bunyi letupan iaitu:
 • Letupan dua bibir tak bersuara [p]
 • Letupan dua bibir bersuara [b]
 • Letupan gigi-gusi tak bersuara [t]
 • Letupan gigi-gusi bersuara [d]
 • Letupan lelangit lembut tak bersuara [k]
 • Letupan lelangit lembut bersuara [g]
 • Letupan glotis [?]
 2. Bunyi Letusan.
 • Letusan lelangit keras tak bersuara [c].
 • Letusan lelangit keras bersuara [j]
3. Bunyi Sengauan (bunyi nasal)
 • Sengauan bibir bersuara [m] udara tersekat di dua bibir
 • Sengauan gusi bersuara [n] udara tersekat di gusi
 • Sengauan lelangit keras bersuara [ ny] udara tersekat di lelangit keras
 • Sengauan lelangit lembut bersuara [ng] udara tersekat di lelangit lembut
4. Bunyi Geseran.
 • Geseran gusi tidak bersuara [s]
 • Geseran glotis [h]
5. Bunyi Getaran.
 • Getaran gusi bersuara [r]
6. Bunyi Sisian.
 • Sisian gusi bersuara [l]
7. Bunyi Separuh Vokal.
 • Separuh vokal dua bibir bersuara [w]
 • Separuh vokal lelangit keras bersuara [y]
8. Bunyi  Konsonan Pinjaman.
 • Geseran bibir tak bersuara [f]
 • Geseran bibir bersuara [v]
 • Geseran gigi-gusi tak bersuara [th]
 • Geseran gigi-gusi bersuara [dh]
 • Geseran gusi bersuara [z]
 • Geseran gusi-lelangit keras tak bersuara [sy]
 • Geseran lelangit lembut tak bersuara [kh]
 • Geseran lelangit lembut bersuara [gh]

Tanda Baca

Tanda baca digunakan dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu.
Merupakan lambang-lambang dalam penulisan bahasa untuk memperjelaskan maksud.


a. Tanda Titik [.] - Berahir sesuatu ayat / ayat penyata.
b. Tanda Koma [,] - Terdapat pengguguran sesuatu unsur ayat.
c. Tanda Koma Bertindih [;] - Fungsi sebagai unsur kaitan dua ayat.
d. Tanda Titik Bertindih [:] - Digunakan selepas ayat penyata diikuti ayat lain yang berkaitan.
e. Tanda Soal [?] - Hadir di akhir ayat.
f. Tanda Seru [!] - Hadir di akhir ayat bagi menunjukkan rasa hairan, marah, menyindir, sakit.
g. Tanda Sempang [-] - Bagi kata ganda.
h. Tanda Kurung [( )] - Wujud unsur selitan dalam ayat.
i. Tanda Petik [" "] - Menunjukan bahagian yang dilafazkan atau cakap ajuk.
j.  Tiga titik  [...]  - menunjukan petikan yang tidak lengkap atau bahagian yang digugurkan.
-semuga bermanfaat-

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...